New age - Satans strategi - Boken er oversatt av redaktør og forfatter Oddvar Nilsen og den tar opp blandt annet faren med hvordan new age infiltrerer kirken - Boken er noe til ettertanke for noen og enhver. Få tilgang til boken HER

New age og kristen tro av Jan Rantrud - Boken tar opp new age sette fra en kristen synsvinkel 

Krishna, Buddah, Allah eller KRISTUS - En bok av Arild Romarheim - Bokens hensikt er å peke på grenselinjene mellom verdens store religioner for deretter å sammenligne dette med tilsvarende punkter i den kristne tro. Få tilgang til boken HER

Moderne religiøsitet av Arild Romarheim - Boken gir en oversikt over ca. 30 nyreligiøse bevegelser som arbeider aktivt i dagens skandinavia

Kristus i vannmannens tegn - Arild Romarheim tar opp nyreligiøse oppfatninger om Jesus Kristus og forfatteren stiller spørsmålet: Skjønner vi hva som er i ferd med å skje? Det har fått religionsforskere og teologer til å måpe.

Det guddeliggjorte menneske og den menneskeligjorte Gud - av Kjell Olav Sannes

Boken tar opp trosbevegelsens lære og hva den står for. Les mer nedenfor

Litt av bokens hovedinnhold - En liten oppsummering

For Hagin er det grunnleggende viktig å understreke menneskets - særlig den troendes - spesielle status, rettigheter, autoritet, evne og muligheter. Det skjer ved at den troendes autoritet sidestilles med Guds og Kristi makt og myndighet, slik at den troende stilles prinsipielt på linje med Gud i det han kan gjøre: Han/hun kan f.eks. få ting til å skje ved å tale troens ord slik Gud gjorde da han skapte verden, kan virke ved Åndens salvelse på samme måte som Jesus gjorde i sin tjeneste på jorda og kan gjøre det samme som Jesus gjorde her når han/hun bruker Jesus-Navnet. Den troende tillegges imidlertid også større autoritet enn Gud på noen områder, f.eks. slik at han/hun kan gjøre ting som Gud og Jesus ikke (lenger) kan gjøre. Særlig skjer det ved læren om at Gud ikke lenger har autoritet på jorda og at Kristus har overgitt den autoritet han selv hadde fått over den til de troende, gitt dem Jesus-Navnet til å bruke med sin egen autoritet. De troende kan og må nå gjøre slikt som Faderen og Sønnen ikke lenger kan gjøre på jorda. De tar nå Jesu plass på jorda; Jesus og Gud Faderen kan ikke gjøre noe her uten de troende. Derimot er Ånden suveren til å handle som han vil. Det betyr også at enheten mellom Faderen, Sønnen og Ånden anfektes slik at gudslæren går i triteistisk retning. Menneskets autoritet framheves altså på bekostning av Guds.

Allt er inte Gud som glimmar

Denne boken er skrevet av Sven Reichmann. Reichmann behandlar Trosbevegelsens lära med stor innsikt. (Den såkalte "trosforkynnelsen" eller "framgangsteologien). klikke på "last ned fil"

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden