NAR- bevegelsens bibeloversettelse og troen på et nytt kapittel i Bibelen

Artikkelen er skrevet av Arne Helge TeigenBrian Simmons og The Passion Translation


I Lausanne-pakten anerkjennes Bibelen som «det eneste skrevne Guds ord, uten feil i alt det slår fast og den eneste ufeilbarlige norm for lære og liv». Med dette forplikter evangeliske kristne seg på at Bibelen er en avsluttet og normativ åpenbaring. Innen ny-karismatiske miljøer (også kalt NAR), hører vi imidlertid stadig mer av at Gud har noe å føye til Bibelen.


Noe av det mest oppsiktsvekkende i så måte kommer fra pastor Brian Simmons. Han har høy status i amerikansk-karismatiske miljøer, og har bl. a opptrådt i Bethel Churchs såkalte «Kingdom Culture» konferanser. Simmons hevder at Jesus Kristus har vist ham et nytt kapittel i Bibelen. Intet mindre enn et kapittel 22 i Johannes-evangeliet (Det er bare 21 kapitler i dette evangeliet).


I et intervju med Sid Roth på programkanalen «It’s Supernatural» (2015), forteller Simmons at han ble rykket opp til Himmelen, ført inn i et stort bibliotek og vist rundt av Jesus selv. Her fant han angivelig en bok med tittelen «John 22». Denne ville han ta med tilbake til jorden, men Jesus ba ham vente. Du kan ikke ta den nå, du er ikke klar for det, men jeg skal ta deg opp igjen senere. Da skal du få den med deg, skal Jesus ha sagt. Ifølge Simmons, vil det bryte ut store vekkelser over hele jorden, når dette kapitlet føyes inn i Bibelen. En filmatisert gjengivelse av Simmons angivelige himmelreise, kan beskues påYoutube.


Simmons er også kjent for sin kontroversielle oversettelse av Bibelen, «The Passion Translation» (TPT). Foreløpig er bare NT og noen av bøkene i GT oversatt (tilgjengelig på www.bibelgateway.com). Spørsmålet er så hva slags oversettelse dette er. Simmons gjør rede for sine oversettelsesprinsipper på sin nettside, og i videoer på youtube. Han påpeker det hebraiske språkets fleksibilitet, at ord kan flere betydninger og mulige oversettelser. Hvordan finner så Simmons den rette oversettelsen? Jo, sier han, det er også noe Gud åpenbarer for ham. I nevnte samtale med Sid Roth hevder Simmons at han fikk et syn av Jesus i 2009, og at han da ble kalt og utrustet til å lage en helt ny bibeloversettelse. Han hevder å ha mottatt mengder av indre «downloads» fra Gud, som åpenbarte den rette mening for ham. Det var som om Gud plasserte en chip i meg, forklarer han.Youtube(etter ca. 15 min)


Sammenligninger man TPS med andre bibeloversettelser (og grunnteksten) ser man raskt at den er annerledes. På en rekke steder føres formuleringer inn som ikke finnes i grunnteksten. Det foretas omskrivninger, og det føres inn ord eller uttrykk som endrer den opprinnelige mening. I flere tilfeller blir det rene omskrivninger, og feilaktige oversettelser.


I Joh 14: 12 byttes for eksempel ordet «gjerninger» med ordet «miracles». Den meget korte, men teologisk viktige formuleringen «i begynnelsen var Ordet» i Joh 1: 1, blir i TPT omskrevet til følgende: «In the very beginning the Living Expression was already there». Begrepet «Logos» («Ordet»), blir altså byttet ut med formuleringen «The Living Expression». Logos-begrepet («Ordet»), som gjennom hele kirkens historie har vært helt grunnleggende for læren om Guds evige Sønn, blir altså fjernet og erstattet med en upresis omskrivning. Formuleringen «was already there», finnes ikke i grunnteksten overhode, og skaper et misvisende inntrykk av noe som er stedbundet, ikke allestedsnærværende.


Tross mange åpenbare mangler og feil, omsettes Simmons Bibel-oversettelse over hele verden. Jeg undres over dette, og over at folk kan tro på hans fantasifulle fortellinger om å ha sett et supplerende kapittel til Johannes evangeliet i Himmelens bibliotek, og hans påstander om at Gud åpenbarer for ham hvordan Bibelen skal oversettes. Selv tror jeg at omsetningen skyldes at han promoteres og anbefales av innflytelsesrike ledere innen den ny-karismatiske bevegelsen. Det gir oversettelsen en tillit den ikke fortjener. Bill Johnson omtaler TPT som det største som har skjedd innen bibeloversettelse i hans livstid. TPT selges da også over Bethel Church nettsider. En rekke andre ny-karismatiske NAR-ledere gir sine anbefalinger på TPT’s nettside.www.thepassiontranslation.com/endorsements/


Tilfellet Brian Simmons viser at den ny-karismatiske bevegelse preges av en form for åpenbarings-inflasjon. Det handler ikke lenger bare om personlige åpenbaringer, metoder for å høre Guds stemme, usannsynlige Trump-profetier etc. Man venter også på helt et nytt kapittel til Bibelen. Med dette brytes det grunnleggende evangeliske og bibelske prinsippet som ble nevnt innledningsvis.

(Tidligere publisert i Dagen)

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden

Hva skjer blant metodistene?

Norske metodister bytter ut flammen for Den hellige ånd med regnbueflagg


Les mer HER

Hva ønsker pinsebevegelsen å formidle når de kaller Danielle Strickland som hovedtaler til LED konferansen

Danielle Strickland er kalt som hovedtaler under Led 19. Hvilket budskap ønsker pinsebevegelsens ledelse å formidle gjennom hennes forkynnelse? Les mer HER

Er Israels okkupasjon av Vestbredden ulovlig?

Nyheter: I den norske debatten om Palestinakonflikten legger mange til grunn at Israels okkupasjon av Vestbredden er folkerettsstridig. Denne artikkelen er med på å bringe klarhet i dette. Konklusjonen til forfatteren av artikkelen er at det vanskelig lar seg hevde at Israels okkupasjon av Vestbredden er folkerettsstridig. Klikke HER og les.

Kristen studentleder foreslår å «gi bort» helligdager til muslimene

OM OPPTØYENE PÅ GAZA - 14. mai 2018.

Slike demonstrasjoner taler for seg selv. Klikk på linken under og les videre.

Hamas plasserer kvinner og barn ved frontlinjen

Dette skriver ABC-nyheter  Klikk på denne teksten for å lese mer.

Et skammelig vedtak i FN

Israels land har tilhørt det jødiske folk i over 3000 år. Israels landområde dekker ca. 0,2% av landene til araberne/muslimene. Hvor skal jødene bo?

Hvorfor kan verden aldri lære av historien i forhold til sine handlinger ovenfor jødene?

Nylig fattet FN en ny resolusjon om Israel. Resolusjonen krever full byggestans i de "ulovlige" bosetningene på den okkuperte Vestbredden. Israel avviser resolusjonen og skjeller ut Barack Obama. Det jødiske folk føler seg sviktet av USA. 

Israel avviser den skammelige antiisraelske resolusjonen i FN og kommer ikke til å bøye seg for vedtaket, heter det i en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahu's kontor. 

Resolusjonen medfører at det jødiske kvarteret (i Jerusalem) og Vestmuren er okkupert område. Det finnes ikke noe mer absurd enn det, sier statsminister Netanyahu. Her er man ved selve kjærnen i det som ligger i det jødiske folk. 

Det jødiske folk har levd i eksil i minst 2000 år, men i 1948 fikk de en liten del av Transjordan som tidligere hadde vært et britisk mandatområde. Landet de fikk var på ca. 20 000 kvadrat kilometer. Det vil si et landområde litt mindre enn Hedmark fylke. Jødene tok i mot det området de fikk, men araberne ville ikke akseptere at jødene ble tildelt dette lille området og gikk til krig mor IsraelLes mer om jødenes historie og tilknytning til landet Israel her. 

Det som er verdt å merke seg er at jødene har i de årene de levde i eksil og forøvrig alltid bevart sin egen integritet. De har aldri gått bort fra troen på at Israel er det landet Gud lovet jødenes stamfar Abraham for ca. 3500 år siden og de vil heller aldri gjøre det.  Dette er en absolutt ufravikelig tanke i det jødiske folk. Dette er en kjensgjerning og historien har bevist dette.  

Denne grunntanken ligger så dypt forankret i dem at de aldri vil forlate dette, uansett hva som enn skjer. Dette er helt grunnleggende for det jødiske folk og de er villige til å dø i troen på dette før de forlater landet Israel. Derfor er det helt fåfengt og nytteløst av FN og fatte en slik resolusjon. Den virker faktisk mot sin hensikt og er rett og slett provoserende for dem. Dette burde FN og verden for lengst ha lært og innsett. Dersom verden ikke er villig til å innse og akseptere dette vil man aldri komme fram til noen fredsløsning i midtøsten-regionen. Dette ligger fast og kan ikke endres.  

Man kan like det eller ikke, men dette er helt ufravikelig for det jødiske folk. Kort og godt er dette noe verden bare må akseptere som et grunnlag for å få til en fredsavtale. "Israel og Jerusalem" er synonymt med det jødiske folk og slik vil det for alltid bli. Hvorfor det? Jo, fordi Gud har lovet jødene dette landet til evig eie. Dette kommer vi ikke utenom. 

Det er nok av dem som har forsøkt å få forandret på dette, men det vil aldri noensinne kunne skje. Dersom verden ikke har lært dette, ja, da må man faktisk spørre seg hva de såkalte fredsmeklerne har fått med seg av historien.   

Etter all den forfølgelse og hat som jødene gjennomgikk under 2. verdenskrig og ellers i historien er det underlig å konstatere at verden ikke har lært noe av dette. Ser man tilbake på historien tenker vi i dag: hvordan kunne det skje at 6 millioner jøder regelrett ble slaktet ned under 2. verdenskrig? Man må faktisk spørre seg: skal verden aldri lære av historien? Les mer om jødehatets historie i Europa her. 

Det er bare å konstatere at vi igjen ser en ny opprulling av en enorm antisemittisme og jødehat. Våre politikere jobber for fred, men de glemmer en hovedsak i dette; nemlig at Israel som land tilhører det jødiske folk. Verden må slutte å tro at de kan presse det jødiske folk til å avgi land ved å tvinge Israel gjennom FN-resolusjoner 

Det som nå er i ferd med å skje - etter den nye resolusjonen ble fattet - er at Israel vurderer å bryte med FN og i tillegg legge hele 2-statsløsningen død for alltid. FNs vedtak har gitt vind i seglene til høyresiden i Israel og Netanyahu er under et voldsomt press fra høyresiden. Man kan så spørre seg hva man oppnår ved en slik resolusjon. 

Noe som er ufravikelig i dette er at Israel aldri vil la seg presse. Som militær befal i Israel avlegger offiserer følgende ed på fjellborgen Masada: Aldri mer Masada”. (Masada er en fjellborg like ved Dødehavet som har en helt spesiell og egen historie). Du kan lese mer om Masada herDenne eden skriver seg tilbake til det som skjedde rundt år 70 på fjellborgen ved Dødehavet hvor i underkant av 1000 jøder hadde søkt tilflukt fra romerne 

Etter at romerne hadde beleiret fjellborgen i ca3 år var de klare til å innta borgen etter å ha bygd en voll slik at de kunne innta den. Hva var det romerne møtte? Jo, jødene hadde tatt sine egne liv i stedet for å bli slaver for romerne resten av sitt liv. Herav  kommer uttrykket ”aldri mer Masada”. 

Verden bør lære av denne historien og slutte å tro at de kan presse Israel. Fortsetter verden sitt press mot Israel slik den gjør i dag vil det ende med en ny katastrofe. Dette burde også FN forstå og ha lært. Det skal også tilføyes at Israel er rangert som verdens 5. sterkeste krigsmakt og de vil aldri la seg diktere i noe så grunnleggende som å forlate sitt land og ikke minst Jerusalem. Jerusalem er det jødiske folks evige eie.

FN's skammelige vedtak

24. des, 2016

26. des, 2016

Israels land har tilhørt det jødiske folk i over 3000 år. Israels landområde dekker ca. 0,2% av landene til araberne/muslimene. Hvor skal jødene bo? - Israel som land er omtrent på størrelse med Hedmark fylke. De er omgitt av fiender i nord, øst og sør som ønsker å utrydde dem. Israel er det eneste landet i denne delen av verden som er et demokratisk land.

Allikevel fatter FN et vedtak som gjør situasjonen svært vanskelig for jødene. Dette har ført til at Israel vil revurdere sitt forhold til FN. Man kan tenke seg hva FN vil oppnå dersom Israel bryter med organisasjonen. Resolusjonen avgjør at det jødiske kvarteret (i Jerusalem) og Vestmuren er okkupert område. Det finnes ikke noe mer absurd enn det, sier statsminister Netanyahu.

Etter at resolusjonen ble vedtatt kalte statsministeren tilbake de israelske ambassadørene i New Zealand og Senegal. Han ga også ordre om å stanse all Israelsk bistand til Senegal. Benjamin Netanyahu har også uttalt at dette vedtaket ikke fremmer fredsavtalen, men tvert i mot, den skader fredsavtalen.

De som arbeider med oss vil tjene på det sier Netanyahu, fordi Israel har mye å tilby verdens nasjoner. Men de som står imot oss vil tape, fordi det vil være en diplomatisk og økonomisk pris på deres handlinger mot Israel, sa Netanyahu.

Hvor stort var egentlig det landområdet jødene fikk i 1948?

Noen kjemper for å få bort begrepene f.Kr og e.Kr. (før Kristus og etter Kristus)

14. des, 2016

Hvor er Mats Gilbert i forhold til det som skjer i Syria?

I følge "Globalis" trenger rundt 13,5 millioner syrere humanitær hjelp.
Nesten 400.000 syrere sulter i beleirede områder, hvor det er vanskelig for FN å nå.

FN har sluttet å telle antallet drepte, men beregningene er nå at mellom 300.000 og 400.000 mennesker har blitt drept i Syria i løpet av krigen.

Krigen har drevet over 11 millioner mennesker på flukt. Det er over halvparten av en befolkning på drøyt 21 millioner. De fleste er internt fordrevne, mens mange har flyktet til nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak.

Mats Gilbert som er så opptatt av alt Israel gjør har mistet mål og mæle. Hvor er han? Jeg etterlyser hans kommentar til det som skjer i Syria.

I følge Wikipedia ble 1473 sivile personer drepi i Gaza krigen. I Syria er altså mellom 300 000 og 400 000 mennesker blitt drept. Mats Gilbert som er så ivrig i sin tjeneste hver gang det jødiske folk må forsvare seg mot terror ....hvor er han nå?

Enhver som bruker sin fornuft forstår at det er noe galt når et menneske som Mats Gilbert uttaler seg så sterkt om Israel, men som ikke sier noe som helst om det som skjer i Syria i forhold til de lidelser som foregår.

Bibelske artikler: http://www.bibelsk-tro.no/artikler.html 

***************

Herlighetsteologi 2: 

http://www.lundtorp.com/432388579 

Hvis du tenker på å boikotte Israelske varer bør du lese dette først:

https://apenbart.com/2014/09/06/hvis-du-skal-boikotte-israel-ma-du-gjore-det-skikkelig/ 

***************

Se profetier om Jesus: http://www.lundtorp.com/432215636 

 

På kartet kan du se det britiske mandatområdet (merket i hvitt). Dette området skulle deles i to, en del til araberne og en del til jødene. Hele området var på ca. 120 000 m2 km. Jødene fikk ca. 20 000 kvm2. Det området jødene fikk er merket med rosa farge. Kartet illustrer hvor lite jødene egentlig fikk av det aktuelle området. Allikevel ville ikke den arabiske verden gå med på at jødene skulle ha det lille de fikk. De startet en stor og omfattene krig mot det jødiske folk, men de tapte krigen. 

Av tabellen kan du se at det snart ikke finnes jøder igjen i mange arabiske land. I 1948 hadde landene - i følge tabellen - en jødisk befolkning på tilsammen 843 000 jøder. I 2014 er antall jøder redusert til 5835. Man må spørre: Hvem er det som må flykte? Tallene taler for seg selv. 

Ser vi den andre veien så utgjør israelske arabere om lag 20% av den israelske befolkningen, det vil si i overkant av 1,5 millioner mennesker. Omkring 83% av de israelske araberne er muslimer, ca. 8% er kristne, mens ca. 8% er drusere. Israelske arabere har fulle statsborgerlige rettigheter. Blant annet har de stemmerett ved valg til Knesset, hvor flere arabiske partier er representert.

Av tabellen kan du se at det snart ikke finnes jøder igjen i mange arabiske land. I 1948 hadde landene - i følge tabellen - en jødisk befolkning på tilsammen 843 000 jøder. I 2014 er antall jøder redusert til 5835. Man må spørre: Hvem er det som må flykte? Tallene taler for seg selv.

Ser vi den andre veien så utgjør israelske arabere om lag 20% av den israelske befolkningen, det vil si i overkant av 1,5 millioner mennesker. Omkring 83% av de israelske araberne er muslimer, ca. 8% er kristne, mens ca. 8% er drusere. Israelske arabere har fulle statsborgerlige rettigheter. Blant annet har de stemmerett ved valg til Knesset, hvor flere arabiske partier er representert.

Skrevet av Øystein Gaulin - 16. desember 2016

Det er med undring man konstaterer at mange kjemper for å få innført et nytt uttrykk for vår tidsregning. Den vestlige verden har i alle år benyttet uttrykket før og etter Kristus. Store Norske Leksikon (internett versjonen) bruker et annet begrep. Der benyttes uttrykket fvt og evt. (før og etter vår tidsregning) helt konsekvent. Se denne linken. Dette gjør de til tross for at språkrådet fortsatt anbefaler uttrykket før og etter Kristus. Uttalelsen fra språkrådet er som følger: 

Selv om denne benevnelsen [vår tidsregning] er noe i bruk, vil Språkrådet ikke anbefale den som erstatning for den tradisjonelle «før Kristus» (f.Kr.) og «etter Kristus» (e.Kr.). 

Ønsker du å lese mer om språkrådets uttalelse kan du lese mer her 

 

Det Store Norske Leksikon er først og fremst en oppslagsdatabase hvor man kan finne svar på de fleste spørsmål man måtte ha. Et leksikon er noe man setter lit til og stoler på og man regner det som pålitelig det man leser i et leksikon. Her ser vi imidlertid et eksempel på at Store Norske Leksikon ikke er korrekt i forhold til det som er allmen bruk. Selv om det ikke er noe offesielt vedtatt av språkrådet, er det underlig at ikke Store Norske Leksikon velger å følge den vanlige praksisen som anbefales fra spåkrådet. 

Som en vanlig norsk statsborger vil jeg gi uttrykk for undring over hvor mye man skal svelge og godta. Tradisjoner som har eksistert i vårt land i århundrer skal bare endres. Alt skal være så humant og man må for all del ikke støte andre. Det er på tide at det norske folk begynner å reise seg til motstand mot forhold som så stilltiende endres uten at vi får greie på det.

For å nevne noen andre eksempler vil jeg også nevne at det for folk flest er latterlig å lese at vi ikke lenger kan benytte uttrykket "jul" i påskudd av å kunne støte noen andre. Retningsgivende organer anbefaler at skolene ikke lenger kan synge julesanger som "Deilig er jorden" eller "Et barn er født i Betlehem". Du kan imidlertid få lov til å nynne Deilig er jorden, men teksten er farlig. Hvor langt skal vi la det gå her i landet? Hele vår vestlige kulturarv skal bare vrakes. Det synes som om noen synes det er farlig å holde på de gamle gode tradisjonene og som i virkeligheten betyr mye for mange mennesker i vårt kjære land.

 

Til deg som leser dette:

Er det ikke snart på tide at vi som er vanlig norske statsborgere tar litt til verbalt gjenmæle mot all den forandringen for foregår av norsk kultur?

Dersom du er enig i at Store Norske Leksikon bør endre sin målbevisste bruk av "fvt/evt" - (før/etter vår tidsregning) til f.Kr. og e.Kr. henstiller jeg til deg om å klikke deg inn på linken nedenfor å gi uttrykk for hva du mener om dette. Linken gir deg direkte adgang til å sende mail direkte til sjefredaktøren for Store Norske Leksikon. Sitter vi derimot stilltiende og ikke sier noe som helst i mot det som foregår har vi i utgangspunktet tapt mot den endringen som foregår i norsk kulturliv og ikke minst i forhold til vår kristne kulturarv. Send en E-mail til sjefredaktøren i Store Norske Leksikon å gi uttrykk for at de bør endre begrepet "fvt/evt" til f.Kr og "eKr".

Her er E-post adressen til sjefredaktøren: bolstad@snl.no

LYKKE TIL!