Les fakta om Israel og jødene

Visste du at ca. 20 % av den Israelske befolkningen er ikke-jødiske. En boikott av Israel innebærer derfor at du også boikotter araberne. Denne artikkelen bekrefter hvor mange ikke-jøder det bor i staten Israel: https://no.wikipedia.org/wiki/Israelske_arabere 

 

Hvis du skal boikotte Israel bør du først lese dette: 

https://apenbart.com/hvis-du-skal-boikotte-israel-ma-du-gjore-det-skikkelig/

 

Jødejenta som ble jaget av nynasister i Oslo - http://www.tv2.no/nyheter/8756726/ 

 

UD vil undersøke om Trondheims boikottvedtaket er lovlig: http://www.miff.no/norge-og-israel/2016/11/29UDvilundersokeomTrondheimsboikottvedtakerlovlig.htm 

 

Det er skummelt å snakke om dette på TV: http://www.miff.no/norge-og-israel/2016/11/25-DeterskummeltasnakkeompaTV.htm 

 

Den rødbrune fargen på kartet viser arabiske/muslimske land. Den lille gule flekken viser Israels land. Allikevel mener mange at Israel skal avstå land til fordel for muslimene.

ISRAEL - Fakta og virkelighet

Det gamle Israel - Hentet fra det "STORE NORSKE LEKSIKON" https://snl.no/Det_gamle_Israel 

Den første arabisk-israelske krigen hadde sin bakgrunn i at Storbritannia i februar 1947 overdro Palestina-problemet til FN og erklærte at de ville trekke seg ut som mandatmakt i 1948. FN vedtok i november 1948 en plan for deling av Palestina i én arabisk og én jødisk stat, med et område rundt Jerusalem som separat enhet under internasjonal kontroll. Planen ble akseptert av den sionistiske ledelsen, men møtt med arabisk motstand,  manifestert gjennom streiker og voldelige opptøyer, med angrep mot det jødiske samfunnet – og krigen 1947–49.

 

 

Kakadiagrammet illustrerer tydelig hvor lite land Israel har. Israel har mindre enn 0,2 prosent av arealet i forhold til de arabiske landene.

Bedømmelsestest

Bedømmelsestest - Har du din sunne dømmekraft i behold?  

En eiendomsinnehaver hadde en stor flott eiendom som han hadde hatt i sin forvaltning gjennom mange år. Eieren hadde også to sønner som hjalp ham med å forvalte eiendommen. Da eieren etter hvert begynte å bli gammel bestemte han seg for å overlate eiendommen sin til sine to sønner. Eieren funderte på hvorledes han skulle gjennomføre overdragelsen. Han vær svært opptatt av at sønnene måtte bevare det gode vennskapet de hadde og ikke ende opp i uvennskap etter at eiendommen var overdradd og han selv var gått bort. Han bestemte seg for å dele eiendommen i to like deler. På den måten fikk hver av sønnene sin egen eiendom som de selv kunne forvalte og gjøre med slik de selv ønsket. Hver enkelt av dem fikk sitt skjøte for sin del av eiendommen. 

Etter at overdragelsen hadde funnet sted gikk faren bort og sønnene forvaltet hver sin eiendom. Etter en tid bestemte den ene sønnen seg for å reise bort for en lengre periode. Etter å ha vært borte mange år bestemte han seg for å reise hjem igjen til sin eiendom. Han ønsket å gjenoppta driften av eiendommen. Da han kom hjem etter alle disse årene oppdaget han til sin store forskrekkelse at hans bror hadde begynt å drive eiendommen hans. Han forsto ikke noe av dette, men han tenkte; vel, min bror har vel bare gjort dette midlertidig under den tiden mens jeg var borte.  

Han gikk da til sin bror for å snakke med ham om saken, men til ingen nytte. Broren hevdet at det var han som nå hadde retten til eiendommen, ettersom han hadde drevet den under tiden mens han var borte. Han funderte da på hva han skulle gjøre, men det var ikke mulig å få broren til å snu i saken. Broren sto fast på at han hadde retten til eiendommen. Det hele utviklet seg til å bli en svært vanskelig sak.  

Broren som hadde mistet eiendommen sin bestemte seg da til slutt for å gå til sak mot sin bror som hadde tatt hans eiendom. Han var ganske sikker på at han ville vinne denne saken. Det hele endte i retten og dommen falt: Han som hadde tilsneket seg eiendommen måtte gi tilbake bare 40 prosent av eiendommen han hadde tilsneket seg. Selv fikk han av en eller annen merkelig grunn beholde 60 prosent. Vel, tenke broren som hadde mistet 60 prosent av sin eiendom, han er jo min bror, og jeg kan for så vidt leve med dette selv om eiendommen er min er blitt mye mindre. Det betyr tross alt mer for meg å være venn med min bror enn å ende opp i et evig uvennskap med ham.  

Den andre broren derimot ville ikke ta til takke med de 60 prosentene han fikk. Han mente fortsatt at det var han som skulle ha hele eiendommen ettersom han hadde drevet den i tiden mens hans bror var på reise. Like etter endte det hele med et formidabelt slagsmål startet av han som hadde fått ca. 60 prosent av brorens eiendom. For å unngå lignende episoder bestemte den andre broren seg – han som hadde de 40 prosentene - for å sette ut vakter for å sikre seg mot at hans bror ikke enda en gang skulle tilsnike seg ytterligere deler av de 40 prosentene han satt igjen med i medhold av rettens avgjørelse. Hele tiden ble han allikevel utsatt for endeløse ubehageligheter fra sin bror.  

Her er spørsmålene 

  1. Hvem har retten til de 40 prosentene av eiendommen? Han som var hjemme eller han som hadde vært bortreist? 

Tenk deg nå godt om før du svarer. Historien har vist at det er svært mange meninger om dette.  

Klikk her så får du svaret. Gjør deg opp en mening før du klikker på svaret