Bibelen er en uutgrunnelig bok

Bibelen er en uutgrunnelig bok

Ønsker du å studere bibelen ? 

Ønsker du å lære Jesus å kjenne ?  

Det får du ved å studere bibelen.

I begynnelsen var ORDET, og ORDET var hos Gud, og ORDET var Gud.

Alt du finner på denne siden er grunnet på de kjente uttrykkene av Martin Luther:

Sola Scriptura = Skriften alene

Sola Gratia = Ved nåden alene (mennesket frelses ved nåden alene)

Sola Fide = Ved tro alene (skjer rettferdiggjørelsen)

Soli Deo Gloria = Gud alene (tilkommer) æren eller herligheten

Siden er en ressurs for både lærd og lekman. Du finner hundrevis av bibeloversettelser. Å lese ulike oversettelser kan på mange måter gi lys over skriftsteder som kan være litt vanskelig å forstå.

Du finner også kommentarer og forklaringer som kun er basert på anerkjente teologers uttalelser og skrifter. Du kan derfor være trygg på at det du leser på denne siden er forankret og bygd på trygg bibelsk grunn. Bibelen og Apostlenes lære, Pinsevennenes lære og den lutherske lære ligger til grunn for det du finner av literatur på denne siden.

På linkene under du finne følgende: 

 • Bibelen på flere hundre forskjellige språk
 • Mange forskjellige norske bibeloversettelser
 • Studiebibelen utgitt av Toralf Gilbrant
 • Du kan lese Det Nye Testamentet på grunnteksten i studiebibelen som er utgitt av Hovedredaktør: Toralf Gilbrant.
 • Du kan studere bibelen ORD for ORD med kommentarer
 • Du har tilgang til "Veien gjennom Bibelen" av Kurt Westman. Gjennomgang av alle bibelens kapitler i form av prekener. (lydfiler)
 • Du har tilgang til hele bibelverket (boksamlig på 34 bøker som er skrevet av anerkjente teologer) hvor hver eneste bok i bibelen gjennomgås med kommentarer og forklaringer.
 • Du kan lese en rekke bibelkommentarer utgitt av anerkjente teologer
 • Du har tilgang til bibelleksikon
 • Du kan fordype deg i bibelske temaer og emner

Siden er ment å vær en ressurs for de som ønsker å studere bibelen samt få svar på de fleste bibelske spørsmål.

Skroll deg nedover på siden å få tilgang til de forskjellige ressursene.

* * * * * * 

Bible Hub - En enorm bibelressurs

Bible Hub er en stor bibelstudie i seg selv - Klikk HER 

Her finner du bibler på en rekke språk - På Norsk klikk HER

Du finner:

 • Bibelatlas
 • Oppslagsbok
 • Bibelen på gresk
 • Bibliotek
 • Studiebibel
 • Bibelkommentarer - Klikk HER
 • Bilder fra bibelen
 • Bibelemner
 • Tidslinje

Dette er bare noe av det du vil finne - En enorm ressurs som har en stor verdi for en ivrig bibelgransker

Bibelen på forskjellige språk

Bibelen GUDS DYREBARE ORD

Bibelen GUDS DYREBARE ORD

På denne linken får du tilgang til mange hundre bibeloversettelser - I menyen som kommer opp må du velge språk og oversettelse. Bare på norsk vil du finne 5 til 6 forskjellige oversettelser.  

Du vil også kunne hente opp King James oversettelsen som er en meget anerkjent oversettelse. Ellers vil du kunne hente opp både svensk og dansk bibel. 

Siden gir deg også mulighet til å følge en bibelleseplan hvor du kan velge forskjellige temaer.

Dette er virkelig en ressurs - Få tilgang HER

Bibelsk tidslinje

Her finner du en kronologisk tidslinje fra verdens skapelse inntil ca. 100 år etter Kristus. Klikk HER

De forskjellige tidsangivelsene er knyttet opp mot bibelvers som beskriver de forskjellige hendelsene som fant sted.

BIBLEHUB - ATLAS

Klikk HER og du får opp et fantastisk bibelatlas.

Når du kommer inn på siden kan du velge kart eller søke på stedsnavn i bibelen. Du må benytte det engelske navnet på stedet du søker etter. Skriv dette inn i feltet helt øverst og trykk på søkeglasset. Du kan også velge direkte på bokstavene i menyen over.

Bibelatlas

REX - BIBELATLAS.

FÅ TILGANG TIL ATLASET HER

Rex Bibelatlas - Kristendommens historie

Redaktør: Tim Dowley

Ofte når en leser bibelen melder spørsmålet seg: Hvor var det dette fant sted?

Med hjelp av dette atlaset vil du kunne finne den geografiske plasseringen for hendelsen. Med basen kan du søke på navnet på det stedet som er omtalt.

Ved tilslag på kart kan du soome inn kartet ved å skrolle.

Veien gjennom bibelen

Her vil du finne prekener over alle bibelens kapitler. Preknene er fra programserien;

"VEIEN GJENNOM BIBELEN" av

Curt Westman.

Klikk på linken og velg prekener fra akkuret den bibelteksten du måtte ønske å høre fra. Dette er en fantastisk bibelressurs.

Klikk på linken: VEIEN GJENNOM BIBELEN

Studiebibelen - Hovedredaktør Toralf Gilbrant

Studiebibelen av Toralf Gilbrant

Studiebibelen av Toralf Gilbrant

Her er linker til Studiebibelen, hovedredaktør: Toralf Gilbrant 

Klikk på teksten til hver bibelbok under:

Før du klikker deg inn på bøkene under, anbefaler jeg ut du først klikker på denne linken. 

Klikk HER. Her vil du finne en omfattende beskrivelse av studiebibelen

Når du leser bibelen på grunnteksten vil de aller fleste ordene være nummerert. Dette nummeret vil du finne i ordforklaringen i den gresk/norske ordboka. Ordboka finner du litt lenger ned på denne siden. Den er godt merket.

Her er STUDIEBIBELEN - Klikk på de forskjellige bøkene under. 

Det norske språket er på mange måter fattig. Nedenfor finner du forklaringer på bibelord og hva som egentlig menes med de greske ordene.  

Et lite eksempel.

Ordet "kjærlighet" uttrykkes på 4 forskjellige måter på gresk. Disse ordene er AGAPE, FILEO, STERGO og EROS. Betydningen av disse ordene er forskjellige. 

 • Ordet "AGAPE" står for en kjærlighet som elsker "på tross av" Det uttykker en kjærlighet uten betingelser. I Johannes evangelium 3:16 benyttes ordet AGAPE. For så høyt elsket Gud verden at han gav sin sønn den enbårne.....
 • Ordet FILEO står for den sympatiserende og omsorgsfulle kjærlighet basert på vennskap
 • EROS uttrykker den lidenskapelige og sensuelle kjærligheten
 • STERGO står for den naturlige kjærligheten mellom mennesker som står hverandre nær, mellom foreldre og barn

Her finner du tilgang til Gresk-Norsk ordbok med ordforklaringer knyttet til Studiebibelen:

Klikk på linken under:

Illustrert Bibelleksikon

Her får du tilgang til "ILLUSTRERT BIBELLEKSIKON" se nedenfor.

Hovedredaktør: Toralf Gilbrant.

I stedet for å velge bok og bokstav kan du benytte "søking". Dette gir deg direkte tilgang til det ordet du ønsker å slå opp. Siden kreve innlogging. Klikk HER

Ønsker du tilgang til basen må du sende en mail til oysgau@icloud.com å be om tilgang. Tilgangen er gratis.

På bildet til venstre finner du en oversikt over alle medarbeidere til verket.

Du kan også få tilgang til det samme leksikonet ved å gå inn på siden nedenfor, men da må du først finne boken basert på bokstaven til det ordet du ønsker. Deretter mådu ble deg fram til det ønskede ordet. 

Fordelen med å benytte søkeporten er at du får tilgang direkte til det ordet du ønsker å finne.

Siden er foreløpig under utarbeidelse, men du kan søke på ord fram til og med "L" 

Bibelleksikon

Illustrert Bibelleksikon - Hovedredaktør: Toralf Gilbrant

Illustrert Bibelleksikon - Hovedredaktør: Toralf Gilbrant

Her finner du Illustrert Bibelleksikon- Leksikonet er utgitt av en rekke anerkjente teologer. Hovedradaktør er Toralf Gilbrant.

Illustrert Bibelleksikon - Bind 1 - Beskrivelse av bibelens bøker

Illustrert Bibelleksikon - Bind 2 - Tradisjonelt leksikon A til E

Illustrert Bibelleksikon - Bind 3 - Tradisjonelt leksikon F til H

Illustrert Bibelleksikon - Bind 4 - Tradisjonelt leksikon I til L

Illustrert Bibelleksikon - Bind 5 - Tradisjonelt leksikon M til Q

Illustrert Bibelleksikon - Bind 6 - Tradisjonelt leksikon R til S

Illustrert Bibelleksikon - Bind 7 - Tradisjonelt leksikon T til Å

Illustrert Bibelleksikon, Bind 8 - Ordbok A-G - Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon, Bind 9 - Ordbok H-P - Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon, Bind 10 - Ordbok R-Å - Ordforklaringer og hvor de står i bibelen

Illustrert Bibelleksikon - Ordbok A-H - Fullstendig bibelordbok

Illustrert Bibelleksikon - Ordbok H-S - Fullstendig bibelordbok

Illustrert Bibelleksikon - Ordbok M-Q - Fullstendig bibelordbok

Illustrert Bibelleksikon - Ordbok S-Å - Fullstendig bibelordbok

Gullgruben

C. Asschenfeldt-Hanssen

C. Asschenfeldt-Hanssen

Stort og omfattende bibelkommentarverk skrevet av den danske indremisjonspresten:

C. Asschenfeldt-Hanssen.

Verket ble skrevet rundt århundreskiftet 1900 i forbindelse med en store vekkelsen som da pågikk i Danmark. Verket har vært mye brukt av lekfolk og predikanter. "Gullgruben" er en verdifull investering for alle som ønsker å studere bibelen.

Velg nedenfor hvilken bibelbok du vil lese kommentarer til:

Paulus’  første brev til korinterne

Paulus’  andre brev til korinterne

Paulus’ brev galaterne

Paulus’ brev til efeserne

Paulus’ brev til filipperne

Peters første brev

Peters andre brev

Johannes’ første brev

Johannes’ andre brev

Johannes’ tredje brev

Judas’ brev

Johannes’ åpenbaring

Bibelsk tro og lære

Lundes bibelkommentarer

Redaktør for boken er Olav Sæverås

Redaktør for boken er Olav Sæverås

Her vil du finne kommentarer til bibelens bøker samt mye annen bibelinformasjon.
klikk HER

For en som kanskje ikke går veldig i dybden er denne boken skrevet på en lettoppfattelig måte. Den har rikelig med illustrasjoner som gjør mange av bibelens tekster lettfattelige og ikke minst svært intressante. Anbefales som innledende bibelstudium.

Du finner blant annet:

 • Kommentarer til bibelens bøker
 • Temasider
 • Kart
 • Oversikter
 • Bibelstatestikk
 • Oldkirken, Middelalderen og Nyere tid
 • Trosamfunn i Norge

Hjemmenes Bibelkommentar - Oversatt av Oddvar Nilsen

Hjemmenes bibelkommentarer. Oversatt av redaktør Oddvar Nilsen

Hjemmenes bibelkommentarer. Oversatt av redaktør Oddvar Nilsen

For den som ønsker å grave litt dypere i Skriftens Ord anbefales Hjemmenes Bibelkommentarar, oversatt av Oddvar Nilsen. Du finner tilgang til de forskjellige bibelbøkene ved å klikke på linkene nedenfor.

Verket inneholder en omfattende kommentar av bibelens bøker. Ikke minst er den til stor hjelp for tolkning av vanskelige bibelvers.

Verket er skrevet av Matthew Henry og Thomas Scott og oversatt til Norsk ved Oddvar Nilsen som var mangeårig redaktør i Korsets Seier. Verket ble  i sin tid utgitt på Filadelfiaforlaget, Oslo i 1967. 

Velg bøker nedenfor:

GAMLE TESTAMENTET

1. Mosebok - 2. Mosebok - 3. Mosebok - Klikk HER

4. Mosebok - 5. Mosebok - Josvas bok - Dommernes bok - Ruts bok - 1. Samuels bok - Klikk HER

2. Samuels bok og Esters bok - Klikk HER

Jobs bok - Salmenes bok - Klikk HER 

Salomos Ordspråk - Forkynneren - Høysangen - Jesaja - Jeremia - Klikk HER

Klagesangene - Esekiel - Daniel - Hosea - Joel - Amos - Obadja - Jonas - Mika - Nahum - Habakkuk - Sefanja - Haggai - Sakarja - Malaki - Klikk HER.

NYE TESTAMENTET

Matteus - Markus og Lukas Evangelium - Klikk HER

Johannes Evangelium - Apostlenes gjerninger - Romerbrevet - 1. Korinterne - Klikk HER

2. Korinterbrev - Galaterne - Efeserne - Filipperne - Kolosserne - 1. og 2. Tessalonikerne - 1. og 2. Timoteus - Titus - Filemon - Hebreerne - Klikk HER

Bibelverket

Fortolkning til bibelens bøker - Fortolkningene er skrevet av anerkjente teologer og er bygd på trygg bibelsk grunn. Dette er et omfattende verk som består av ikke mindre enn 34 bøker. Dette er virkelig en kilde til å lære bibelen å kjenne.

DET GAMLE TESTAMENTE

DET NYE TESTAMENTE

Hvem var de?

Denne boken tar opp de forskjellige bibelske personene og forteller hva de sto for. Personene er alfabetisk lagt opp slik at du lett kan finn fram til den personen du ønsker. Klikk HER

De apostoliske kirkefedre

De apostoliske fedre er kristne forfattere fra de to første århundrene som videreformidlet apostlenes forkynnelse på en særlig umiddelbar måte. Blant dem er pave Klemens I, Ignatius, Polykarp, Justin martyr, Ireneus, Kyprian og mange andre. Klikk deg inn på hver enkelt og les hva de sto for.

Nedenfor kan du lese noen kortfattede notater om den enkelte av dem. Ønsker du mer fyldig informasjon om dem kan du klikke på navnet på den du ønsker informason om.

Ignatius

Ignatius ble født rundt år 37, sannsynligvis i Syria. Vi vet lite om hans tidlige liv. Han kalte seg selv Theoforos, gudsbæreren, fordi han var så sikker på Kristi tilstedeværelse i sitt hjerte.

Kilder sier at han var en konvertitt til kristendommen og en disippel av apostlene Peter og Paulus eller apostelen Johannes, som rundt 69 viet ham til den andre biskop i det store kristne sentrum i Antiokia ved Orontes i Syria (i dag Antakya i Sørøst-Tyrkia) etter Peter (ifølge Origenes). Andre kilder skriver at Ignatius ble konsekrert til den tredje biskop av Antiokia av Peter, etter at Peter hadde forlatt dødsleiet til Evodius, den andre biskopen av Antiokia og disippel av Johannes.

Polykarp

Polykarp (lat: Polycarpus) ble født rundt 69 (mellom 75 og 80?) i Smyrna (i dag Izmir i Tyrkia). Polykarp ble biskop av Smyrna rundt år 96 (rundt 100?), da han var i trettiårene, et embete han hadde i mellom femti og seksti år. Angivelig ble han bispeviet av Johannes selv.

Men han ble forrådt av en av sine egne tjenere, som var blitt truet med tortur, og en kveld ble han arrestert. Han verken provoserte frem eller flyktet fra martyriet, men ventet rolig. Han inviterte de som kom for å hente ham, på et måltid mens han selv ba alene i en time.

Han ble satt på et esel og tatt med inn til byen og ført til amfiteatret hvor den romerske stattholderen satt til doms. Han hadde medlidenhet med den gamle mannen og ga ham anledning til å avsverge sin kristne tro: «Avlegg en ed ved keiserens skytsånd og avsverg Kristus».

 • Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent Herren, og aldri har han gjort meg noe ondt – hvordan skal jeg kunne svikte min konge og frelser?» Stattholderens lokking og trusler hadde ingen virkning.

Da folket som var samlet til lekene i amfiteatret hørte at Polykarp hadde tilstått at han var kristen, ropte de opp etter blodet til den mannen som «ødelegger våre guder». Først ropte de at han måtte kastes til løvene, deretter at han måtte brennes. Han ble sannsynligvis drept ved å bli stukket med sverd og deretter brent sammen med tolv av sine disipler. Dette skjedde etter tradisjonen klokken 14 lørdag den 23. februar i år 155.

Justin Martyr

Justin Martyr (latin: Justinus) ble født på begynnelsen av 100-tallet i Nablus i Samaria (Palestina), som i oldtiden kaltes Sichem eller Shechem. I Efesos og Alexandria studerte han samtlige filosofiske systemer, både de stoiske, peripatetiske, pytagoreiske og platonske, men ingen lære kunne overbevise ham. Men da han en dag gikk på stranden i Efesos, møtte han en gammel, vis mann som henviste ham til å studere Det gamle Testamente.

Studiet av skriftene i Det gamle Testamentet åpnet dørene til Kristi lære. Det nye Testamente var ennå ikke samlet, og det er ikke en gang sikkert at han noen sinne så de skriftlige utgavene av Evangeliene. Han omvendte seg og lot seg døpe ca år 135, da han var omkring 33 år, og ble en ivrig tilhenger av kristendommen.

Han gikk til fots fra Palestina via Lilleasia og Hellas, mens han diskuterte med jøder, hedninger og kjettere som gnostikerne. Han kom til Roma ca 150, hvor han åpnet en skole som tiltrakk seg store folkemengder.

Det ble sagt at Justin levde et asketisk og strengt liv. Gjentatte ganger protesterte han mot kristenforfølgelsene og fordømte dem offentlig. Det var sannsynligvis hans offentlige diskusjon med en rivaliserende filosof, kynikeren Crescens, som førte til at han ble arrestert sammen med seks disipler, fem menn og en kvinne.

Da Justin til slutt ble beordret å ofre til gudene, svarte han: "Intet rettsindig menneske svikter sannheten til fordel for usannhet", og de andre talte på samme måte: "Gjør med oss som dere vil. Vi er kristne og kan ikke ofre til avguder". Deretter ble de pisket og dømt til døden ved offentlig halshogging. Deres martyrdød skjedde ca år 165.

Justin regnes som en av de apostoliske fedre, og han var den viktigste kristne apologet, dvs forsvarer av troen, på 100-tallet

Klemens av Alexandria

Klemens av Alexandria. Han ble født i Roma mot midten av det 1. århundret. Hans stadige bruk av GT i sitt berømte brev til korinterne har fått mange til å anta at han var av jødisk opprinnelse. Sannsynligvis var han en frigitt slave eller sønn av en frigitt slave i keiserens husholdning.

Klemens ble oppdratt i den hedenske tro, men en dag skal han ha hørt en preken av apostelen Barnabas, og der fant han det han alltid hadde søkt. Han lot seg døpe av apostelen Barnabas og ble ført til Peter, som satte så stor pris på den unge Klemens at han skal ha utnevnt ham til sin etterfølger.

Ireneus av Lyon

Ireneus ble født mellom år 125 og 130 i Smyrna (?) i Lilleasia (i dag Izmir i Tyrkia). Hans greske navn betyr "den fredelige" og han tilhørte den greske kristne kolonien i Lilleasia. I sin ungdom var han sterkt påvirket av Polykarp (død 155), en disippel av apostelen Johannes. Se ovenfor. Han var svært stolt over at han på denne måten kunne spore sin tro tilbake til de første apostlenes tid.

I år 170 ble Ireneus prest i Lyon etter invitasjon fra biskopen der. Ireneus ble svært godt kjent med ulike kjetterier, og hans hovedverk er avhandlingen Adversus Haereses ("Mot kjetterier" - eller Gjendrivelse og kullkastelse av den falskelig såkalte gnosis) i fem bind mot gnostikernes falske lære. Den ble skrevet på gresk, men ble raskt oversatt til latin, og det er den teksten som er bevart i sin helhet, bare bruddstykker finnes på gresk. Kirken i Lyon ga ham tittelen "Lærer" (Doctor) siden han ødela gnostikernes heretiske lære.

En senere tradisjon (Hieronymus og Gregor av Tours) forteller at Ireneus selv endte sitt liv som martyr under Septimus Severus' forfølgelse, men dette er langt fra sikkert, og det finnes ikke noe bevis på det. Han døde rundt år 203.

Bibelsk oppslagsbok

Få tilgang til ord i bibelen. Boken er på over 800 sider og er spekket med tusenvis av ord fra bibelen.

Klikk HER å få tilgang til boken.

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden