Her finner du en rekke profetier om Jesus i det gamle testamentet

Profetier om Jesus

Nedenfor finner du et utvalg av profetier om Jesus. Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde vandret han sammen med to personer som blir kalt for Emmausvandrerne. I Lukas 24:13-34 kan vi lese om dette. 

Der står det blandt annet:  Og han (Jesus) begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.  Disse profetiene er skrevet flere hundre år før Jesu komme til denne verden.

Dette er et gledens budskap 🙂

1. kolonne beskriver hvilken profeti det gjelder. 2. kolonne angir hvor profetien står i det gamle testamentet. 3. kolonne er oppfyllelsen av profetien.

Profetiene er skrevet mange hundre år før Jesu komme til jorden. Det er fantastisk å se hvor nøyaktig de gikk i oppfyllelse. 

Født i Juda stamme

1. Mos 49:10

Matteus 1:1-3

Født i Betlehem

Mika 5:2

Matteus 2:1, 5, 6

Født av en jomfru

Jesaia 7:14

Matteus 1:22-23

Barnemordet etter Jesu fødsel

Jeremia 31:15

Matteus 2:17-18

Veien beredes foran ham

Mal 3:1, 4:5,  Jes 40:3

Mat 3:3, 11:10-14, 17:12 Mark 1:2-4

Han ble kalt ut fra Egypt

Hoseas 11:1

Matteus 2:15

Gitt et oppdrag

Jesaia 61:1-2

Lukas 4:18-21

Begynnelsen av hans tjeneste

Jesaia 9:1-2

Matt 4:13-16

Han skulle tale i lignelser

Salm 78:2

Matteus 13:31-35

Han bar våre sykdommer

Jesaia 53:4

Matteus 8:17

Jesus ble ikke trodd

Jesaia 53:1

Johannes 12:38

Han ble hatet uten årsak

Salm 69:5

Johannes 15:25

Han rider inn i Jerusalem

Sakarias 9:9

Matteus 21:4-5

Jesus blir forkastet

Jesaias 53:3,  Salm 69:9, 118:22-23

Markus 9:12, 12:10-11,  Johannes 1:11,  Ap.gj 4:17

En av disiplene forråder ham

Salm 109:8

Johannes 17:12, Ap.gj  1:20

Han ble forrådt av en av sine etterfølgere

Salm 41:10

Matteus 26:14-16, 47-50

Forrådt for 30 sølvpenger

Sakarias 11:12

Matteus 26:15

Disiplene spres

Sakarias 13:7

Matteus 26:31, 56

Jesus ble dømt til døden

Jesaia 53:8

Markus 15:1-15

Falske vitner kom frem

Salm 35:11

Matteus 26:59

Jesus var taus innfor anklagerne,

Jesaia 53:7

Matteus 27:12-14

Han ble pisket og hudstrøket

Jes 50:6, Mika 5:1

Markus 14:65, 15:19

Naglet fast til et tre (korset)

Salm 22:17

Markus 15:25

Ble regnet blant syndere

Jesaia 53:12

Matteus 27:38

Han ble hånet mens han hang der

Salm 22:8-9

Matteus 27:39, 43

Spydet ble stukket i hans side

Sakarias 12:10

Johannes 19:34, 37

Det ble kastet lodd om hans klær

Salm 22:19

Matteus 27:35

Jesus fikk eddik å drikke

Salm 69:22

Matteus 27:34, 48

Tilsynelatende forlatt av Gud

Salm 22:2

Matteus 27:46

Ingen ben ble brutt på ham

Salm 34:21

Johannes 19:33.36

Jesus døde en offerdød

Jesaia 53:5, 8

Johannes 1:29, 1 Kor. 15:3

Han ble begravd hos en rik

Jesaia 53:9

Matt 27:57-60

Oppvakt før kroppen gikk i forråtnelse

Salm 16:10

Markus 16:6, Apostelgjerningene 2:31

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden