Litt om meg selv

Mitt navn er Øystein Gaulin. Jeg bor i Halden, er gift med Wenche og har 3 voksne gifte barn som har sine familier. Jeg er 67 år gammel (2019). Jeg har vært pinsevenn hele mitt liv og aktiv sådan. Jeg har også vært eldste i menigheten, men da jeg opplevde at menigheten begynte å ta en retning som jeg ikke kunne være delaktig i, fant jeg det mest riktig å trekke meg som eldste. Alt i alt betrakter jeg meg som et menighets menneske som ønsker å stå på bibelens lære og ikke gå ut over det skrevne ord.

Hele mitt liv har jeg forsøkt å leve etter det som står i Apostlenes gjerninger 17:11:

  • "Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte".

Som kristen mener jeg det en viktig at vi ikke godtar alt som blir servert, men at vi prøver det opp mot Guds Ord. Finner vi at det stemmer med Guds Ord kan vi trygt spise det, men dersom det ikke stemmer med Guds Ord er det falsk lære og forkynnelse og følgelig skal den forkastes.

Selv betrakter jeg meg som en konservativ pinsevenn som står for den samme læren som T. B. Barrat gjorde. Jeg har imidlertid i mange år langt merke til den tilnærming som har skjedd mellom pinsevennene og det karsimatiske miljøet. Spesielt vil jeg nevne forholdet til trosbevegelsen og dens opphav, men også såkalte nykarismatiske miljøer.

Etter å ha studert de nyreligiøse retningene som har kommet siden rundt 1980-tallet nøler jeg ikke med å kalle disse bevegelsene for forførende lærdommer og villfarelse. De forkynner et annet evangelium og en annen Jesus enn den vi leser om i bibelen.

Det skremmende er at de benytter de samme ord og uttrykk som konservative kristne benytter, men de legger en annen betydning i ordene. De tukler også med selve forsoningslæren idet de sier at Jesus døde åndelig.

Å hevde at Jesus døde åndelig er det samme som å si at "Jesus hadde synd i kjødet". Enhver kristen som har forstått teologien må forstå at dette er vranglære. Hvis Jesus hadde synd i kjødet kunne han ikke ha sonet verdens synd: For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Ønsker du å lese mer om trosbevegelsen og de nyreligiøse bevegelsene kan du klikke deg inn på disse linkene:

Nedenfor kan du lese hva jeg tror på:

Bibelen sier: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Paulus sier i galaterne: Jeg vil ikke vite noe i blandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.

Jeg ønsker å bygge mitt liv på bibelens ord og på apostlenes lære. Dette er fundamentet for min tro og ikke noe annet. Jeg ser på bibelen som Guds ufeilbarlige ord og jeg ønsker at ordet skal være en lykt for min fot og et lys på min sti. Det er bibelens ord som legges til grunn for det jeg står for.

Nedenfor kan du lese hva jeg tror på. Det er skrevet veldig konsentrert. Alt er dokumentert med bibelens ord. Trykk på hver enkelt linje for å få bibelens bekreftelse i forhold til det jeg tror på. OBS! Det kan være at linkene nedenfor ikke virker på smarttelefoner.

Dagens bibelord

Blomsterprakt fra en restaurant i Nairobi
Blomsterprakt fra en restaurant i Nairobi
Fra skolen i Lessos ikke langt fra byen Eldoret
Fra skolen i Lessos ikke langt fra byen Eldoret
Majestetisk syn ved foten av Kilimanjaro
Majestetisk syn ved foten av Kilimanjaro
Barn fra et av klasserommene ved skolen i Eldoret
Barn fra et av klasserommene ved skolen i Eldoret
Fra Diani beach like på utsiden av Mombaza
Fra Diani beach like på utsiden av Mombaza

Informasjon

Fra et av klasserommene på skolen i Lessos

Fra et av klasserommene på skolen i Lessos

På denne nettsiden vil du finne et utdrag av det jeg er opptatt av. Spesielt vil jeg nevne "Hjelp til mennesker" og "Bibelske artikler". Du finner tilgang til dette i menyen ovenfor.

Jeg vil spesielt trekke fram det store arbeidet som drives ved en skole i Lessos i Kenya (ikke langt fra byen Eldoret). Skolen drives meget bra og har vakt en enorm oppmerksomhet blant andre kenyanske skoler. Her kan du lese hva en norsk misjonær - som har viet det meste av sitt liv på arbeide i Kenya - skriver om denne skolen:

Det er mest påkrevd med hjelp til driften av skolen hvor det er store behov for å få endene til å møtes. Det er en fin måte å bidra med midler inn i et flott prosjekt på. Skolen drives meget bra. Ved siste statseksamen gjorde denne skolen igjen det aller best av skolene i den sonen de tilhører. Sonen har mer enn 300 skoler. Våren 2017 skal de avholde et såkalt Educational Day på skolen i Lessos. 400 lærere og 2000 elever vil da komme på besøk til denne skolen for å lære hva ledelsen ved denne skolen gjør for å oppnå disse fantastiske resultatene.

Det som er det mest fantastiske er at de aller fattigste barna scorer høyest av alle. To av elevene har fått stipend fra Equity bank og har blitt gitt plass på noen av Kenyas beste videregående skoler. Det er helt utrolig. Jeg kjenner iallfall at jeg bare må fortsette å støtte. Jeg er kjempeglad om du kan bli med på støttelaget. Gud velsigne deg.

Når man ser og hører om slike ting sporer det virkelig til å stå på for å hjelpe til med et slikt arbeid. Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet kan du sende meg en mail og jeg skal formidle dette videre til den personen (misjonæren) som er har skrevet det som kommer til uttrykk ovenfor. Midler som måtte komme inn vil gå direkte til dette arbeidet uten noen form for administrasjonskostnader. 

***      ***          ***         ***         ***        ***        ***       ***

Hello. Welcome to my website. Here you'll find a part of what we are concerned about. We will  mention "Help to people" and "Bible articles". After having been in Kenya a few times and having seen all the needs, we have become quite engaged in this work.

Bilde fra en uterestaurant i Kenya

Bilde fra en uterestaurant i Kenya

Besøk på en skole i Nairobi

Besøk på en skole i Nairobi

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden