VELKOMMEN TIL ØYSTEIN GAULINS HJEMMESIDE

Øystein Gaulin

Øystein Gaulin

Nyhet! - Se min helt nye hjemmeside som er under oppbygging på http://lundtorp.no eller KLIKK HER

Her vil du finne mye forskjellig stoff, men BIBELEN er bloggens hovedhensikt. Skroll deg nedover på skjermen.

Se videre nedover på denne siden og klikk i margen over.

Du vil finne Bibelske artikler - Bøker - Bibelstudier i stort omfang - Taler - En rekke linker og mye annet. 

Sidens hovedhensikt må allikevel sies å være å sette fokus på all den usunne bibelske forkynnelse som serveres i dag samt å få fram all vranglære som serveres gjennom store deler av den karismatiske bevegelsen. Om du ønsker å vite litt er om hva jeg står for kan du lese mer HER

**************************************************************************

Nyhet: Tilgang til bibeltimer i stort omfang

Her mangler det ikke på tilgang til bibeltimer og opplæring i GUDS ORD. Jan Bygstad (prest i DELK-kirken i Bergen) - (DELK=Den Lutherske evangeliske kirke). Klikk på linken for å komme videre til siden for mange av hans prekener. KLIKK HER

Vekkelse eller frafall

En tale om tiden før Jesus kommer igjen: Hva skal kjennetegne denne tiden?

Mange mennesker hevder at det skal komme en stor vekkelse før Jesus kommer tilbake til jorden for å hente de som tror på ham.

Hva sier bibelen om dette? I denne artikkelen kan du lese hva bibelen sier om disse ting. Klikk HER og les hele artikkelen. 

Siste: Dyrets merke?

Vi går i retning av et pengeløst samfunn - Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

På våre nyhetskanaler er det blitt mer og mer vanlig å høre om implantering av microchip i mennesket

Ved å lese dette tror jeg du vil bli forundret over hvor samfunnet er på vei og hva som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen............ KLIKK HER og les hele artikkelen

Siste: Tilgang til Illustrert Bibelleksikon

Klikk HER og skroll deg deretter ned til "Illustrert Bibelleksikon" du får da tilgang til Illustrert Bibelleksikon - Hovedredaktør Toralt Gilbrant.

Verket er svært omfattende og gir svar på det meste av bibelske spørsmål. Siden krever innlogging.

Ønsker du tilgang må du sende en mail til oysgau@icloud.com og be om å få tilsendt "Del Bibelleksikon".

Tilgang til hele leksikonet er ikke ferdig. Kommer etter hvert.

*************************************

Donald Trump's personlige åndelige rådgiver

Trumps åndelige rådgiver Paula White ber om at Trump må vinne valget. Legg merke til den stadige gjentakelsen i bønnen og bevegelsene. Er dette kundalini?

Hva er kundalini? Kundalini har lenge vært kjent som en guddommelig kraft og nøkkelen til opplysthet. Den er også kjent som den hemmelige kraften til kroppslig nytelse og glede. For å finne denne kraften, trenger du bare å lete i deg selv, så vil det sterke guddommelige lyset i deg bli klarere.

Altså er dette helt uforenelig med bibelens budskap. Det er skremmende at USA's president omgir seg med slike ubibelske fenomener.

Hva skjer i Livets Ord i Uppsala?

Livets Ord, Uppsala

Livets Ord, Uppsala

Mange vil ha det til at det skjer så mye positivt i menigheten Livets Ord i Uppsala. Vi mennesker har så lett for å la oss blende av at det er mye folk og store oppslag - det være seg i media og aviser. Som de fleste vet konverterte Ulf Ekman over til katolisismen for en del år siden. Spørsmålet er da; hvorledes forholder denne menigheten seg til det Ekman gjorde og hva står denne menigheten for i dag. På DENNE LINKEN kan du selv se hva pastoren i Upsala Joakim Lundqvist sier om Ekmans konvertering. 

Hvordan skal vi som mennesker avgjøre om en menighet er på rett eller feil vei? Jesus sa: "Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene" - Altså er det helt avgjørende at vi kjenner skriftene, dersom vi skal ta stilling til om en forsamling/menighet er på rett eller gal vei.

Vi hører svært ofte uttalelser hvor folk sier: jeg føler det er så godt å være her - jeg føler så godt fellesskap i denne menigheten - La det være sagt med en gang...Ordet "føler" er et meget farlig ord i denne sammenheng.

Husk ordene som står i 2. Korinterne 11. 13-14: 

Disse er falske apostler, troløse arbeidere som opptrer som om de var Kristi apostler. Det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysets engel.

'La oss vokte oss så vi ikke lar en god følelse bedra oss. La oss vokte oss så ikke et sangkor skaper gode følelser og bedrar oss. Det er ikke slike forhold som skal ligge til grunn for vår vurdering om hvorvidt en menighet står på en trygg bibelsk grunn.

Nei, det er hva som kommer til uttrykk gjennom tale og forkynnelse i forsamlingen som skal legges til grunn når man skal avgjøre om forsamlingen/menigheten er på rett eller feil vei.

Det er helt avgjørende å kjenne skriftene for å avgjøre om en menighet forkynner et sant eller falskt evangelium. Bibelen sier at vranglærerne skal lure inne vranglære som fører til fortapelse. Dersom man ikke er våken og kjenner det skrevne ord kan det være vanskelig å oppdage denne innluringen av vranglæren. Den kommer gjerne snikende og i små drypp og på sikt leder den til en avsporing fra det sanne evangelium.

Nyhet på nettsiden

Nyhet!

I fanen over finner du "Arkeologi" Denne siden er meget interessant. Der kan du lese artikler og se videoer som bekrefter bibelens sannhet. Det er forunderlig hvordan arkeologien bekrefter bibelens ord. Ved å klikke HER kommer du rett inn på siden. 

Trosbevegelsen og psykiatri

Karismatikk - Artikkelen beskriver hvilke konsekvenser en slik

Karismatikk - Artikkelen beskriver hvilke konsekvenser en slik "kristendomspraksis" kan medføre

Denne artikkelen sto å lese i det svenske legetidskriftet for en del år siden.(Lækartidningen, vol 88, nr 24). Artikkelen er skrevet som et resultat fra personer som har fått psykiske problemer og lidelser etter å ha vanket i menigheten til Ulf Ekmann i Upsala. Selv om artikkelen er gammel har den allikevel høy aktualitet ettersom det til stadighet dukker opp nye karismatiske bevegelser og personer som bedriver den samme form for karismatikk. Les artikkelen i sin helhet HER

Løpende oppdateringer:

Heidy Baker - Karismatisk forkynner

Heidy Baker - Karismatisk forkynner

🙂 Siste: 

oppdatert 19.10.2020

Er mange av de karismatiske menigheter i ferd med å bli inntatt av kundaliniånden?

Ved å klikke på linken nedenfor kan du se likheten mellom de manifestasjoner som gjør seg gjeldene i de karismatiske miljøer og kundalini. Det er skremmende å se disse likhetene. Ved å klikke på linken nedenfor vil du se en kort film om denne likheten. Filmen har vekslende innslag av karismatiske og kundalini manifestasjoner.

Hva er kundalini? Kundalini har lenge vært kjent som en guddommelig kraft og nøkkelen til opplysthet. Kundalini er yoga og kommer fra India. En slik praksis er helt uforenelig med sann kristendom.

Klikk HER for å se filmen

************

Rundt tusenårsskiftet opplevde vi at mange forstandere, ledere og eldste reiste over til Amerika for å oppleve den såkalte Pensacola vekkelen. Men hva skjedde egentlig under denne vekkelsen? Klikke deg inn på denne linken og hør selv hva som skjedde. Her forteller avhoppere - som tjente i denne menigheten - hva som egentlig skjedde. Klikk HER å se og hør selv.

Jesus sonet våre synder PÅ KORSET MED SIN KROPP! 

I dag tukles det med mye i forhold til bibelens lære: Trosbevegelsen tukler med forsoningslæren idet de hevder at Jesus døde åndelig. Les Lennarts artikkel om dette på Bibelfokus.se

Se oppdatert TALEARKIV: Klikk HER  Her finner du taler av gamle og kjente forkynnerhøvdinger. Talene er virkelig verdt å høre. 

De fleste som følger litt med innenfor det karismtiske miljøet har  sikkert hørt om Bill Johnsen. Johnsen er leder for Bethel Church i Redding i California som er en av de største evangelikale kirkene i Nordamerika. Bill Johnsen har utgitt en bok som heter; The Physics of Heaven (Himlens fysikk). I boken skriver Bill Johnsen blandt annet følgende: 

  • Da kunne jeg (altså Bill Johnson) ikke finne en eneste kristen leder som delte en lignende interesse for å prøve å forstå om det var skjulte sannheter i New Age. Nå begynner vi å høre flere og flere åpenbarelser som er i tråd med det New Age:ere har sagt hele tiden, og vi hører mer og mer undervisning om kristne som 'tar tilbake sannheter fra New Age som egentlig tilhører innbyggerne i Guds rike.

Av sitatet ser vi at Bill Johnsen ikke legger skjul på at han leter etter "sannheter" innenfor new age miljøet..... Men dette er i USA tenker du kanskje? - Da kan jeg opplyse deg om at Bill Johnsen har besøkt en rekke menigheter i Norge, bl.a. har Oase, IMI Kir­ken Stav­an­ger, Krist­kir­ken i Ber­gen og Fi­ladel­fia­kir­ken i Oslo åpnet dø­re­ne for ham.

John Lanagan har gjort en analyse av Bill Johnsens bok. Resultatet er intet mindre enn skremmende lesning. Analysen er utgitt i hefteform gjennom den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA. 

Denne analysen bør alle som tar sin tro på alvor lese. Husk Peters ord i 2. Peters brev 2:1:

  • De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.

HVA ER DEN SÅKALTE "NAR" BEVEGELSEN?

NAR er en forkortelse for New Apostolisk Revolution.

I vår tid dukker det til stadig opp nyreligiøse karismatiske bevegelser. Kjente pastorer og ledere, som for eksempel John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle, er tilknyttet bevegelsen. Peter C. Wagner, forhenværende professor i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, regnes for å være den mest betydelige strateg, ideolog og leder innen NAR.

Mange menigheter i Norge lukker dørene vidt opp for disse forkynnerne og bevegelsene og det er skremmende å se hvilke innpass disse får i mange av vårt lands menigheter.

Her kan du lese mer om NAR-bevegelsen og hva den står for. Klikk på linken. Les artikkelen HER

Svar til en av de som har besøkt min nettside

En av de som har besøkt min nettside har utfordret meg med følgende: 

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

Her er mitt svar til vedkommende: 

Hyggelig at du besøker min nettside. Ser du har skrevet en kommentar på siden min hvor du etterlyser at jeg skal skrive litt om min personlige frelse? Mitt vitnesbyrd? Du ønsker også at jeg  skal skrive om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt meg for å tjene Ham. Jeg har derimot skrevet om hva jeg tror på. 

Det å skrive om meg selv ser jeg ikke noe poeng i. Jeg vil heller vise til det Paulus sier i Ap. gj: 20:24: «Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verdt…..Jeg vil også vise til det døperen Johannes sier: jeg er en røst som roper……

Disse som jeg her viser til vet vi var Guds redskaper. Allikevel aktet de ikke sitt eget liv et ord verdt. Forøvrig må du ikke tro at jeg sammenligner meg med disse to jeg har nevnt. Det jeg vil si med dette er å peke på den innstillingen Johannes og Paulus hadde til seg selv.

Hvorfor skal da jeg skrive om meg selv?, nei,  jeg har noe som er langt, langt mer verdigfullt å skrive om. Jeg ønsker heller å skrive om ham som fornedret seg selv så han ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Han som kjøpte oss med sitt eget dyrebare blod. Det er det største budskap over alt annet. 

Når det gjelder «å være salvet» er ingen mennesker i den nye pakt salvet slik salving egentlig betyr i det gamle testamente. I den gamle pakt var det tre salvinger. Det var profeten, kongen og ypperstepresten. Disse tre ble spesielt salvet til tjeneste for Gud til å lede folket. Jesus var den salvede, men han er både yppersteprest, profet og konge. Ingen annen er spesielt salvet slik bibelen egentlig mener om å være salvet. Noen bruker allikevel dette uttrykket om personer som Gud bruker, men det er egentlig en misbruk av dette ordet. I brevet til hebreerne 1:9 står det: «Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.»‭‭Hebreerne‬ ‭1:9‬.

Det siste Jesus sa før han forlot denne verden var: «gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!» Matteus‬ ‭28:19-20‬. 

Vi er tjenere for han og det er en velsignet tjeneste. …..Vi ble også undt å lide med ham…..Lidelsesbegrepet i evangeliet synes på mange måter å være glemt i forkynnelsen i vår tid. 

Videre sier bibelen at han (Jesus) skal være konge inntil han har lagt alle sine fiender til skammel for sine føtter……. «Men når alt er underlagt ham, da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle.» 1 Korinter‬ ‭15:28‬ ‭NB‬‬,

Dessverre opptrer mange i dag og utgir seg for å være salvede. Det er en total misforståelse av skriften. Derimot er vi et kongelig presteskap: 

Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn.» 1 Peter‬ ‭2:7-10‬.

Jeg vil avslutte med å si: vi er lemmer på hans legeme. Han er hodet og vi er lemmer på hans legeme. Hånden kan ikke gjøre noe av seg selv - det er hodet som styrer hva lemmene skal gjøre. I dag ser det ut til at mange har misforstått dette - det ser ut til at mange tror at de er hodet, men det er feil. Kristus er hodet. 

Mye av forkynnelsen vi hører i dag dreier seg om « mine rettigheter i Kristus» Mennesket har således satt seg selv i sentrum og det er helt ubibelsk. Det er KRISTUS  den salvede det dreier seg om. 

Derfor vil jeg ikke skrive om meg selv. Det å skrive om seg selv hører det kjødelige til og det er ikke stort å skrive om. 

 Ønsker deg alt godt.

 Mvh

Øystein Gaulin

Dette sto å lese på FN-bygningen i forbindelse med Greta Thunbergs besøk i FN. Les artikkelen: Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning.

Dette sto å lese på FN-bygningen i forbindelse med Greta Thunbergs besøk i FN. Les artikkelen: Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning.

Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning? Les en meget interessant artikkel om dette HER

Tid for oppgjørmed Bill Johnson

I en artikkel i Dagen har Arne Helge Teigen skrevet en artikkel om Bill Johnson.

Teigen skriver: Bill Johnson reduserer Jesus ved å se bort fra hans gudommelighet. Samtidig opphøyer han det åndsfylte menneske til Jesu nivå. Dette kommer klarest fram i Johnsons lære om hvordan Jesus ble "en Kristus" altså en salvet. 

En rekke menigheter i Norge har åpnet dørene for Bill Johnson. Bl.a. har han besøkt Oase, Imikirken i Stavanger, Kristkirken i Bergen og Filadelfia Oslo. 

Min kommentar: En lære som sier at "Jesus ble en Kristus" er  "new age lære" og har ikke noe med sann kristendom å gjøre. Jesus ble ikke en "Kristus" Jesus var fra fødselen av KRISTUS og det er det en vesens forskjell på.

Les hele artikkelen HER. For å lese artikkelen må du være abonnent av Dagen.

Bibelen sier at det blant oss skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem....2. Peter 2:1.

Siden er nylig blitt oppdatert med en omfattende bibelstudiedel. Klikk på "Bibelen" i heddingen og velg  Bibelstudier. Du finner en omfattende samling av forskjellige bibeloversettelser, bibelen på grunnteksten og Illustrert bibelleksikon.

I tillegg får tilgang til "bibelsk tro og lære" og øvrige bibelkommentarer. Dette er virkelig en ressurs for de som ønsker å studere bibelen.

Hemmesiden har først og fremst som hovedmål å fremme evangeliet om Jesus Kristus og det som han forkynte mens han vandret her nede på jorden.

Nettsiden setter også søkelyset på alt det nye som skjer innenfor det karismatiske miljøet. Jesus advarte oss stekt mot forførelse i endens tid. Det samme gjorde apostlen Paulus.

Det gjelder å være våkne ovenfor den forførelse som er i ferd med å innta mange kristne menigheter og det er skremmende å se hvor langt denne forførelsen allerede har kommet.

Svært mye taler for at alle disse nye bevegelsene som stadig dukker opp, er det Paulus skriver om i 2. brevet til Tessalonikerne kapittel 2 - det "STORE FRAFALLET".

Bibelen taler ikke om noen stor vekkelse i den siste tiden. Derimot taler den om frafall fra den sunne troen. Paulus skriver i 2.Tess 2. kapittel vers 9 til 12:

  • Og hans komme skjer (altså antikrist), efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Legg merke til at Satans kraftige virksomhet, forførelse og det store frafallet skal skje i tiden like FØR antikrist står fram. Altså tiden like før antikrist kommer skal det være en stor forførelse som går over hele jorden. Dette er svært alvorlig og det er de ferreste predikanter som forkynner dette i dag.

De få som skulle driste seg til å forkynne dette, blir sett på som negative og mørkemenn. Siden det er mange medlemmer i våre menigher som sympatiser med det nye i tiden er det også mange forstandere som ikke vil ta tak i dette, fordi de er redde for splittelse og uro i menigheten. De velger derfor å fortie dette tema og følger heller massene.

Det vi derimot hører er seiersrapporter og varsel om den store globale vekkelsen som pågår og som skal gå over jorden. Dette minner oss svært mye om tiden på profeten Jeremias' tid. Løgnprofetene forkynte rike tider for Israel, men profeten Jeremia forkynte det stikk motsatte.

Dersom djevelen kan få kristne mennesker til å tro at det som skjer rundt omkring på jorden er vekkelse, men som i virkeligheten er villfarelse så har han oppnådd det han vil. Således oppfylles nettopp ordene i 2. Tess 2. kapittel slik du leste ovenfor.

LITT OM NETTSIDEN FORØVRIG

  • I heddingen under "bibelen" finner du et avsnitt som heter "bibelstudier". Her får du rikelig tilgang til en rekke bibeloversettelser, Studiebibelen, Bibelsk leksikon og en rekke verdifull informasjon om bibelen. Du finner også mange profetier i GT om Jesus.
  • Under heddingen "Bøker" finner du mye lesestoff om villfarelsen i vår tid. Jeg anbfaler deg sterkt om å lese dette.
  • Under heddingen "LINKER" får du tilgang til en rekke bibelske nettsider som gir masse bibelinformasjon. Du kan også se hva som foregår av opprivende ting innenfor karismatikken. Enhver oppriktig kristen fortstår at dette er et annet evangelium enn det Jesus forkynte.
  • Jeg vil også anbefale heddingen "bibelske artikler". Her får du tilgang til forskjellige høyaktuelle temaer, sett i forhold til den tiden vi lever i.  

LYKKE TIL! 

Litt om meg selv

Jeg ser det som viktig at de som besøker min hjemmeside får vite hvem jeg er og hva jeg står for. Jeg liker egentlig ikke å snakke om meg selv, men på grunn av troverdighet synes jeg det er riktig å fortelle litt om meg selv slik at de som besøker hjemmesiden kan få litt kjennskap til hva jeg står for.

En fullstendig oversikt over hva jeg tror på finne du på denne linken: 

Klikk HER

Nyeste kommentarer

25.02 | 14:34

Hei Arild. Se mitt svar på min nettside

12.02 | 19:06

Hei Øystein! Kan du skrive litt om din personlige frelse? Ditt vitnesbyrd? Skriv gjerne også om hvordan Gud har kalt, salvet og sendt deg for å tjene Ham. Jeg finner ikke noe om dette på din webside.

19.10 | 09:07

Flott å høre Bjørn. Det gjelder å være våken i tiden. Gud velsigne deg.

17.10 | 08:08

Veldig bra Øystein. Her er vi helt på linje.

Del denne siden