Bibelkommentarer av C. Asschenfeldt-Hanssen.

C. Asschenfeldt-Hanssen

Stort og omfattende bibelkommentarverk skrevet av den danske indremisjonspresten:

C. Asschenfeldt-Hanssen.

Verket ble skrevet rundt århundreskiftet 1900 i forbindelse med en store vekkelsen som da pågikk i Danmark. Verket har vært mye brukt av lekfolk og predikanter. "Gullgruben" er en verdifull investering for alle som ønsker å studere bibelen.

Velg nedenfor hvilken bibelbok du vil lese kommentarer til:

 

Matteus Evangelium

Markus Evangelium

Lukas  Evangelium

Johannes  Evangelium

Apostlenes  gjerninger

Paulus’ brev til romerne

Paulus’  første brev til korinterne

Paulus’  andre brev til korinterne

Paulus’ brev galaterne

Paulus’ brev til efeserne

Paulus’ brev til filipperne

Paulus’ brev til kolosserne

Paulus’ første brev til tessalonikerne

Paulus’ andre brev til tessalonikerne

Paulus’ første brev til Timoteus

Paulus’ andre brev til Timoteus

Paulus’ brev til Titus

Paulus’ brev til Filemon

Brevet til hebreerne

Jakobs brev

Peters første brev

Peters andre brev

Johannes’ første brev

Johannes’ andre brev

Johannes’ tredje brev

Judas’ brev

Johannes’ åpenbaring