Oddvar Nilsen - Tidligere redaktør i Korsets seier

Oddvar Nilsen - Tidligere redaktør og forfatter

Oddvar Nilsen - predikant, redaktør og forfatter. Han har etterlatt seg en mengde artikler foruten de om lag 500 bøkene han har forfattet eller oversatt til norsk.

Et utvalg bøker av Oddvar Nilsen:

Hva gjorde de? -149 yrker og tjenester i bibelen

Hva brukte de - 312 ting og gjenstander i bibelen

Den Hellige Ånd og Nådegavene

Apostlenes gjerninger

Evig frelse

Jesus - Mesteren fra Nasareth

Pinsens århundre

Så stor en frelse

Gode nyheter

Hvem var de? - 340 personer fra Det nye Testamentet

Thoralf Gilbrant

Andaktsbøker