Israels handlinger under Gaza-krigen overgikk kravene fra internasjonal lov

Uavhengig ekspertrapport

Et utvalg tidligere nasjonale forsvarssjefer og militære toppledere har utarbeidet en granskningsrapport om det israelske forsvarets krigføring i Gaza sommeren 2014. Rapporten bedømmer hvordan de israelske styrkene levde opp til internasjonal lov under den 50 dager lange krigen. Det ferdige resultatet ble publisert fredag 11. desember. Medlemmene av utvalget er unisont enige om at Israels respons mot terrorangrepene fra Gaza var både berettiget, lovlig og nødvendig.

Deltakerne i utvalget kommer fra Tyskland, Italia, Frankrike, Storbritannia, Spania, USA, Australia, India og Colombia. Til sammen innehar de ekspertise og erfaring innenfor alle slags ulike områder av krigføring. Prosjektet har vært initiert og sponset av interessegruppen The Friends of Israel Initiative, men deltakerne har ikke vært gitt noen føringer for arbeidet med rapporten. Konklusjonene er deres egne selvstendige oppfatninger, som de har dannet seg på grunnlag av høy kompetanse og lang erfaring, og etter å ha fått omfattende innsyn i det israelske forsvarets handlinger og tankegang.

Les hele rapporten: http://www.high-level-military-group.org/pdf/hlmg-assessment-2014-gaza-conflict.pdf