Jesus åpenbarer seg for Maria etter sin oppstandelse.