Prekener av Jan Bygstad

Her vil du finne en mengde av bibeltimer holdt av Jan Bygstad. 

DELK (Den evangeliske Lutherske kirke) Bergens prest Jan Bygstad ble utnevnt til æresdoktor ved Concordia Theological Seminary, Fort Wayne den 17. mai 2019

 

Prekenene er linket opp mot Bibeltimer.com - Dette må man trygt kunne kalle en gullgruve - En fantastisk kilde til bibelopplæring for den som elsker GUDS ORD.

 

Prekener av Jan Bygstad

Det nye testamente

Det gamle testamente

Apostlenes gjerninger

Første Mosebok

Romerbrevet

Andre Mosebok

Første Korinterbrev

Femte Mosebok

Andre Korinterbrev

Josva, Dommerne, Ruth

Galaterbrevet

Første Samuels bok

Efeserbrevet

Andre Samuels bok

Kolosserbrevet

Første kongebok

Andre Timoteus

Andre kongebok

Hebreerbrevet

Salmenes bok

Jakobs brev

Jesaja kapitel 1 til 12

Peters første brev

Jeremia og hans samtid

Peters andre brev

Daniels bok

Johannes’ første brev

Hosea 6

Johannes åpenbaring

Jobs bok

Hovedtanker i Hebreerbrevet

Kristus i GT

 

 

Her vil du finne linker til mange prekener og taler

I dagens samfunn blir det servert mye bibelundervisning som tilsynelatende kan høres ut til å være både riktig og sunn.

Sannheten er at det i dag serveres bibelundervisning som ikke kan karakteriseres som sunn lære og som er i trå med Guds eget Ord. Bibelen sier i 2. Peters brev 2:1 at det skal fremså lærere som lurer inn vranglære som fører til fortapelse.

Det som er det farlige med disse forkynnerne, er at de blander sammen vranglære med den sunne lære. Man skal være en våken hører og bibelleser for å kunne oppdage vranglæren som er iblandes forkynnelsen.

Mange forsvarer dem med å si: "jamen, det er jo mye bra også"  - Til det er å si: om jeg gir deg et glass kaldt vann iblandet tre dråper dødelig gift - ville du ha drukket opp vannet i glasset? 

Vi skal derfor vokte læren slik at vi ikke farer vill. Det er viktig at vi ikke godtar forkynnelse som ikke er hundre prosent i samsvar med GUDS ORD. På denne delen av nettsiden vil du finne masse prekener som er bygd på den Lutherske læren. Klikk deg inn på linkene nedenfor å lytt og se god forkynnelse.

 

Klikk på teksten under og du vil finne svært mange prekener med forskjellige bibelske temaer:

 

Lutherske fordypningsdager 

Lutherske fordypningsdager 2

Talearkiv av Ole Hallesby

Talearkiv av Carl Fr. Wisløff

Talearkiv av Guttorm Raen

Talearkiv av Norvald Yri

Talearkiv av Øivind Andersen

DELK - Den evangeliske lutherske kirke

Prekener over endens tid av Thoralf Gilbrant

Bibelsk tro sitt talearkiv - Flott organisert

Jan Bygstad - forskjellige temaer

Arne Helge Teigen - forskjellige temaer

Arne Helge Teigen - Seminar om NAR bevegelsen

Bibelhelg med Sven Reichmann