Vi lever i en tid hvor det er mye usunn bibelsk lære.  Bibelen sier klart og tydelig at i det i de siste dager skal det komme vanskelige tider. Bibelen sier videre at villfarelsen skal bli stor. Denne videoen er et eksempel på hvor ille det kan bli. At mange "gamle kristne" kan gå god for en slik kristendomspraksis er helt uforståelig. Klikk deg inn på videoen og se selv. Videoen viser hvordan møtene til den kjente forkynneren Benny Hinn foregår. Dersom vanlige kristne mennesker ikke forstår at dette er ren villfarelse bør de virkelig søke Gud om hjelp.

klikk også på disse linkene og du kan selv bedømme det du ser:

https://www.youtube.com/watch?v=X2V7KbbfRHA&app=desktop 

https://www.youtube.com/watch?v=1HBXGPAhd24&app=desktop 

Kommentarer

03.04.2019 19:43

Øystein

Det er stort at Jesus rører ved mennesker og setter dem fri. Jeg har et spørsmål til deg: Hva mener Jesus når han sier: når menneskesønnen kommer mon han vil finne troen på jorden?

02.04.2019 13:05

Hanne L

Jeg har opplevd å sett ja. Og som Jesus sa til Johannes: Blinde ser, lamme går og evangeliet forkynnes til fattige. Folk med sterke psykiske lidelser blir helbredet, døde står opp!? 1000r frelst

27.03.2019 09:16

Hanne L

Vel, tusenvis blir frelst, folk med alvorlige sykdommer helbredet, lamme går, blinde ser. Ja, det er sikkert satan som står bak! Norske kirke: Ingen ser, ingen lamme går, folk dør åndelig. Hmmm

27.03.2019 11:08

Øystein

Les også denne artikkelen: http://www.lundtorp.com/426990562

27.03.2019 11:05

Øystein

Det som er det farlige i vår tid er at man lar seg imponere. Taler bibelen om vekkelse i endens tid? Nei den taler om et stort frafall. Les 2. Tessalonikerbrev kap 2.

27.03.2019 11:00

Øystein

Du bygger på det du ser. Jeg prøver etter beste evne å bedømme det ut fra bibelens egne ord. Les disse artiklene: http://www.lundtorp.com/427573803 - http://www.lundtorp.com/441757224 -