Litt om meg selv

Mitt navn er Øystein Gaulin. Jeg bor i Halden, er gift med Wenche og har 3 voksne gifte barn som har sine familier. Jeg er 67 år gammel (2019). Jeg har vært pinsevenn hele mitt liv og aktiv sådan. Jeg har også vært eldste i menigheten, men da jeg opplevde at menigheten begynte å ta en retning som jeg ikke kunne være delaktig i, fant jeg det mest riktig å trekke meg som eldste. Alt i alt betrakter jeg meg som et menighets menneske som ønsker å stå på bibelens lære og ikke gå ut over det skrevne ord.

Hele mitt liv har jeg forsøkt å leve etter det som står i Apostlenes gjerninger 17:11:

  • "Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte".

Som kristen mener jeg det en viktig at vi ikke godtar alt som blir servert, men at vi prøver det opp mot Guds Ord. Finner vi at det stemmer med Guds Ord kan vi trygt spise det, men dersom det ikke stemmer med Guds Ord er det falsk lære og forkynnelse og følgelig skal den forkastes.

Selv betrakter jeg meg som en konservativ pinsevenn som står for den samme læren som T. B. Barrat gjorde. Jeg har imidlertid i mange år langt merke til den tilnærming som har skjedd mellom pinsevennene og det karsimatiske miljøet. Spesielt vil jeg nevne forholdet til trosbevegelsen og dens opphav, men også såkalte nykarismatiske miljøer.

Etter å ha studert de nyreligiøse retningene som har kommet siden rundt 1980-tallet nøler jeg ikke med å kalle disse bevegelsene for forførende lærdommer og villfarelse. De forkynner et annet evangelium og en annen Jesus enn den vi leser om i bibelen.

Det skremmende er at de benytter de samme ord og uttrykk som konservative kristne benytter, men de legger en annen betydning i ordene. De tukler også med selve forsoningslæren idet de sier at Jesus døde åndelig.

Å hevde at Jesus døde åndelig er det samme som å si at "Jesus hadde synd i kjødet". Enhver kristen som har forstått teologien må forstå at dette er vranglære. Hvis Jesus hadde synd i kjødet kunne han ikke ha sonet verdens synd: For en sådan yppersteprest måtte vi og ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Ønsker du å lese mer om trosbevegelsen og de nyreligiøse bevegelsene kan du klikke deg inn på disse linkene:

Bøker - Artikler

 

 

Nedenfor kan du lese hva jeg tror på:

Bibelen sier: Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Paulus sier i galaterne: Jeg vil ikke vite noe i blandt dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet.

Jeg ønsker å bygge mitt liv på bibelens ord og på apostlenes lære. Dette er fundamentet for min tro og ikke noe annet. Jeg ser på bibelen som Guds ufeilbarlige ord og jeg ønsker at ordet skal være en lykt for min fot og et lys på min sti. Det er bibelens ord som legges til grunn for det jeg står for.

Nedenfor kan du lese hva jeg tror på. Det er skrevet veldig konsentrert. Alt er dokumentert med bibelens ord. Trykk på hver enkelt linje for å få bibelens bekreftelse i forhold til det jeg tror på. OBS! Det kan være at linkene nedenfor ikke virker på smarttelefoner.

Jeg tror at Jesus er Kristus (Messias) kommet i kjød og at han er Guds enbårne sønn

Jeg tror at Jesus ble unnfanget ved Den Hellige Ånd

Jeg tror at Jesus var sann Gud og sant menneske

Jeg tror at Jesus var uten synd og at han var et absolutt fullkomment menneske

Jeg tror at Jesus døde for all verdens synd på Golgata og at han var et soningsoffer for våre synder

Jeg tror at Jesus sto opp fra de døde på den tredje dagen slik skriften hadde forutsagt

Jeg tror at Jesus seiret over djevelen på Golgata da han ropte "det er fullbragt" og at han i sin død for ned i dødsriket og førte bort alle de som tidligere hadde dødd i troen på ham som profetene hadde forutsagt skulle komme

Jeg tror at det er tre personer i Guddommen - En treenig Gud - Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd

Jeg tror at Jesus for opp til himmelen etter at han hadde stått opp fra de døde

Jeg tror at mennesket blir frelst ved å tro at:Jesus er Guds sønn og at han døde for våre synder og tok straffen i vårt sted

Jeg tror at mennesket - etter å ha kommet til tro på Jesus og bekjenner dette - skal det la seg døpe til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn

Jeg tror at dåpen skal skje ved full neddykkelse av legemet i vann og at dette skal skje etter at mennesket er kommet til en egen tro og bekjennelse på Jesus Kristus. Gjennom dåpen begraver vi vårt  gamle syndelegeme. På samme måte som Jesus døde og ble begravd og oppsto fra de døde blir også vi som mennesker gjennom dåpen begravd med ham og oppreist med ham til et nytt liv

Jeg tror at mennesket kan bli døpt i den Hellige Ånd slik disiplene til Jesus ble på pinsefestens dag

Jeg tror på helbredelse ved bønn

Jeg tror at menigheten er Kristi legeme på jorden og at Gud har satt velsignelsen i menigheten

Jeg tror på en bortrykkelse for de menesker som har tatt i mot Jesus som sin personlige frelser

Jeg tror at Jesus en dag skal komme tilbake til jorden 

Jeg tror på kjødets oppstandelse og et evig liv i himmelen for de som tror at Jesus er Guds sønn

Jeg tror på en evig fortapelse for de mennesker som ikke vil tro at Jesus er Guds sønn

Jeg tror at en kristens oppgave er å gjøre andre mennesker til disipler. Jesus sa: gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler

Jeg tror nattverden er et minnemåltid om Jesu død på Golgata. Så lenge menigheten prakiserer dette forkynner den Herrens død inntil han kommer igjen. For å ta del i nattverden skal mennesket ha kommet til en personlig tro på at Jesus Kristus.

 

Dagens bibelord

Blomsterprakt fra en restaurant i Nairobi

Fra skolen i Lessos ikke langt fra byen Eldoret

Majestetisk syn ved foten av Kilimanjaro

Barn fra et av klasserommene ved skolen i Eldoret

Fra Diani beach like på utsiden av Mombaza

Informasjon

Fra et av klasserommene på skolen i Lessos

På denne nettsiden vil du finne et utdrag av det jeg er opptatt av. Spesielt vil jeg nevne "Hjelp til mennesker" og "Bibelske artikler". Du finner tilgang til dette i menyen ovenfor.

Jeg vil spesielt trekke fram det store arbeidet som drives ved en skole i Lessos i Kenya (ikke langt fra byen Eldoret). Skolen drives meget bra og har vakt en enorm oppmerksomhet blant andre kenyanske skoler. Her kan du lese hva en norsk misjonær - som har viet det meste av sitt liv på arbeide i Kenya - skriver om denne skolen:

Det er mest påkrevd med hjelp til driften av skolen hvor det er store behov for å få endene til å møtes. Det er en fin måte å bidra med midler inn i et flott prosjekt på. Skolen drives meget bra. Ved siste statseksamen gjorde denne skolen igjen det aller best av skolene i den sonen de tilhører. Sonen har mer enn 300 skoler. Våren 2017 skal de avholde et såkalt Educational Day på skolen i Lessos. 400 lærere og 2000 elever vil da komme på besøk til denne skolen for å lære hva ledelsen ved denne skolen gjør for å oppnå disse fantastiske resultatene.

Det som er det mest fantastiske er at de aller fattigste barna scorer høyest av alle. To av elevene har fått stipend fra Equity bank og har blitt gitt plass på noen av Kenyas beste videregående skoler. Det er helt utrolig. Jeg kjenner iallfall at jeg bare må fortsette å støtte. Jeg er kjempeglad om du kan bli med på støttelaget. Gud velsigne deg.

Når man ser og hører om slike ting sporer det virkelig til å stå på for å hjelpe til med et slikt arbeid. Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet kan du sende meg en mail og jeg skal formidle dette videre til den personen (misjonæren) som er har skrevet det som kommer til uttrykk ovenfor. Midler som måtte komme inn vil gå direkte til dette arbeidet uten noen form for administrasjonskostnader. 

 

***      ***          ***         ***         ***        ***        ***       ***

Hello. Welcome to my website. Here you'll find a part of what we are concerned about. We will  mention "Help to people" and "Bible articles". After having been in Kenya a few times and having seen all the needs, we have become quite engaged in this work.

Bilde fra en uterestaurant i Kenya

Besøk på en skole i Nairobi