Velkommen til Øystein Gaulins hjemmeside

Dette sto å lese på FN-bygningen i forbindelse med Greta Thunbergs besøk i FN. Les artikkelen: Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning.

Siste:

 

Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning? Les en meget interessant artikkel om dette HER

 

 

Tid for oppgjør med Bill Johnson.

I en artikkel i Dagen har Arne Helge Teigen skrevet en artikkel om Bill Johnson.

Teigen skriver: Bill Johnson reduserer Jesus ved å se bort fra hans gudommelighet. Samtidig opphøyer han det åndsfylte menneske til Jesu nivå. Dette kommer klarest fram i Johnsons lære om hvordan Jesus ble "en Kristus" altså en salvet. 

En rekke menigheter i Norge har åpnet dørene for Bill Johnson. Bl.a. har han besøkt Oase, Imikirken i Stavanger, Kristkirken i Bergen og Filadelfia Oslo. 

Min kommentar: En lære som sier at "Jesus ble en Kristus" er  "new age lære" og har ikke noe med sann kristendom å gjøre. Jesus ble ikke en "Kristus" Jesus var fra fødselen av KRISTUS og det er det en vesens forskjell på.

Les hele artikkelen HER. For å lese artikkelen må du være abonnent av Dagen.

Bibelen sier at det blant oss skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem....2. Peter 2:1.

 

 

Se siste vedrørende hjelpearbeid i Kenya. Klikk HER

 

Siden er nylig blitt oppdatert med en omfattende bibelstudiedel. Klikk på "Bibelen" i heddingen og velg  Bibelstudier. 

 

Du finner en omfattende samling av forskjellige bibeloversettelser, bibelen på grunnteksten og Illustrert bibelleksikon.

 

I tillegg får tilgang til "bibelsk tro og lære" og øvrige bibelkommentarer. Dette er virkelig en ressurs for de som ønsker å studere bibelen.

 

Hemmesiden har først og fremst som hovedmål å fremme evangeliet om Jesus Kristus og det som han forkynte mens han vandret her nede på jorden.

 

Nettsiden setter også søkelyset på alt det nye som skjer innenfor det karismatiske miljøet. Jesus advarte oss stekt mot forførelse i endens tid. Det samme gjorde apostlen Paulus.

 

Det gjelder å være våkne ovenfor den forførelse som er i ferd med å innta mange kristne menigheter og det er skremmende å se hvor langt denne forførelsen allerede har kommet.

 

Svært mye taler for at alle disse nye bevegelsene som stadig dukker opp, er det Paulus skriver om i 2. brevet til Tessalonikerne kapittel 2 - det "STORE FRAFALLET".

 

Bibelen taler ikke om noen stor vekkelse i den siste tiden. Derimot taler den om frafall fra den sunne troen.

 

Paulus skriver i 2.Tess 2. kapittel vers 9 til 12:

  • Og hans komme skjer (altså antikrist), efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

Legg merke til at Satans kraftige virksomhet, forførelse og det store frafallet skal skje i tiden like FØR antikrist står fram. Altså tiden like før antikrist kommer skal det være en stor forførelse som går over hele jorden. Dette er svært alvorlig og det er de ferreste predikanter som forkynner dette i dag.

 

De få som skulle driste seg til å forkynne dette, blir sett på som negative og mørkemenn. Siden det er mange medlemmer i våre menigher som sympatiser med det nye i tiden er det også mange forstandere som ikke vil ta tak i dette, fordi de er redde for splittelse og uro i menigheten. De velger derfor å fortie dette tema og følger heller massene.

 

Det vi derimot hører er seiersrapporter og varsel om den store globale vekkelsen som pågår og som skal gå over jorden. Dette minner oss svært mye om tiden på profeten Jeremias' tid. Løgnprofetene forkynte rike tider for Israel, men profeten Jeremia forkynte det stikk motsatte.

 

Dersom djevelen kan få kristne mennesker til å tro at det som skjer rundt omkring på jorden er vekkelse, men som i virkeligheten er villfarelse så har han oppnådd det han vil. Således oppfylles nettopp ordene i 2. Tess 2. kapittel slik du leste ovenfor.

 

 

LITT OM NETTSIDEN FORØVRIG

 

  • I heddingen under "bibelen" finner du et avsnitt som heter "bibelstudier". Her får du rikelig tilgang til en rekke bibeloversettelser, Studiebibelen, Bibelsk leksikon og en rekke verdifull informasjon om bibelen. Du finner også mange profetier i GT om Jesus.

 

  • Under heddingen "Bøker" finner du mye lesestoff om villfarelsen i vår tid. Jeg anbfaler deg sterkt om å lese dette.

 

  • Under heddingen "LINKER" får du tilgang til en rekke bibelske nettsider som gir masse bibelinformasjon. Du kan også se hva som foregår av opprivende ting innenfor karismatikken. Enhver oppriktig kristen fortstår at dette er et annet evangelium enn det Jesus forkynte.

 

  • Jeg vil også anbefale heddingen "bibelske artikler". Her får du tilgang til forskjellige høyaktuelle temaer, sett i forhold til den tiden vi lever i.  

 

LYKKE TIL! 

Litt om meg selv

Jeg ser det som viktig at de som besøker min hjemmeside får vite hvem jeg er og hva jeg står for. Jeg liker egentlig ikke å snakke om meg selv, men på grunn av troverdighet synes jeg det er riktig å fortelle litt om meg selv slik at de som besøker hjemmesiden kan få litt kjennskap til hva jeg står for.

 

En fullstendig oversikt over hva jeg tror på finne du på denne linken: 

Klikk HER