VELKOMMEN TIL ØYSTEIN GAULINS HJEMMESIDE

Øystein Gaulin

Siste oppdatert 9. september 2020

 

Her vil du finne mye forskjellig stoff, men BIBELEN er bloggens hovedhensikt. Se videre nedover på denne siden og klikk i margen over. Du vil finne Bibelske artikler - Bøker - Bibelstudier i stort omfang - Taler - En rekke linker og mye annet. 

Sidens hovedhensikt må allikevel sies å være å peke på all den usunne bibelske forkynnelse som serveres i dag samt å få fram all vranglære som serveres gjennom store deler av den karismatiske bevegelsen. Om du ønsker å vite litt er om hva jeg står for kan du lese mer HER

 

**************************************************************************

Løpende oppdateringer:

🙂 Siste: 

oppdatert 19.10.2020

Er mange av de karismatiske menigheter i ferd med å bli inntatt av kundaliniånden?

Ved å klikke på linken nedenfor kan du se likheten mellom de manifestasjoner som gjør seg gjeldene i de karismatiske miljøer og kundalini. Det er skremmende å se disse likhetene. Ved å klikke på linken nedenfor vil du se en kort film om denne likheten. Filmen har vekslende innslag av karismatiske og kundalini manifestasjoner.

Hva er kundalini? Kundalini har lenge vært kjent som en guddommelig kraft og nøkkelen til opplysthet. Kundalini er yoga og kommer fra India. En slik praksis er helt uforenelig med sann kristendom.

KlikkHERp for å se filmen

************

Rundt tusenårsskiftet opplevde vi at mange forstandere, ledere og eldste reiste over til Amerika for å oppleve den såkalte Pensacola vekkelen. Men hva skjedde egentlig under denne vekkelsen? Klikke deg inn på denne linken og hør selv hva som skjedde. Her forteller avhoppere - som tjente i denne menigheten - hva som egentlig skjedde. Klikk HER å se og hør selv.

 

Jesus sonet våre synder PÅ KORSET MED SIN KROPP! 

 

I dag tukles det med mye i forhold til bibelens lære: Trosbevegelsen tukler med forsoningslæren idet de hevder at Jesus døde åndelig. Les Lennarts artikkel om dette på Bibelfokus.se

 

Se oppdatert TALEARKIV: Klikk HER  Her finner du taler av gamle og kjente forkynnerhøvdinger. Talene er virkelig verdt å høre. 

 

 

Er store deler av kristenheten uviten om at den er i ferd med å bli infiltrert av New Age?

De fleste som følger litt med innenfor det karismtiske miljøet har  sikkert hørt om Bill Johnsen. Johnsen er leder for Bethel Church i Redding i California som er en av de største evangelikale kirkene i Nordamerika. Bill Johnsen har utgitt en bok som heter; The Physics of Heaven (Himlens fysikk). I boken skriver Bill Johnsen blandt annet følgende: 

  • Da kunne jeg (altså Bill Johnson) ikke finne en eneste kristen leder som delte en lignende interesse for å prøve å forstå om det var skjulte sannheter i New Age. Nå begynner vi å høre flere og flere åpenbarelser som er i tråd med det New Age:ere har sagt hele tiden, og vi hører mer og mer undervisning om kristne som 'tar tilbake sannheter fra New Age som egentlig tilhører innbyggerne i Guds rike.

Av sitatet ser vi at Bill Johnsen ikke legger skjul på at han leter etter "sannheter" innenfor new age miljøet..... Men dette er i USA tenker du kanskje? - Da kan jeg opplyse deg om at Bill Johnsen har besøkt en rekke menigheter i Norge, bl.a. har Oase, IMI Kir­ken Stav­an­ger, Krist­kir­ken i Ber­gen og Fi­ladel­fia­kir­ken i Oslo åpnet dø­re­ne for ham.

John Lanagan har gjort en analyse av Bill Johnsens bok. Resultatet er intet mindre enn skremmende lesning. Analysen er utgitt i hefteform gjennom den apologetiska organisationen Lighthouse Trails i USA. 

Denne analysen bør alle som tar sin tro på alvor lese. Husk Peters ord i 2. Peters brev 2:1:

  • De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen.

Klikk HER og les atrikkelen av John Lanagan

HVA ER DEN SÅKALTE "NAR" BEVEGELSEN?

NAR er en forkortelse for New Apostolisk Revolution.

I vår tid dukker det til stadig opp nyreligiøse karismatiske bevegelser. Kjente pastorer og ledere, som for eksempel John Arnott, Bill Johnson, Todd Bentley, Rick Joiner Randy Clark og Mike Bickle, er tilknyttet bevegelsen. Peter C. Wagner, forhenværende professor i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary, regnes for å være den mest betydelige strateg, ideolog og leder innen NAR.

Mange menigheter i Norge lukker dørene vidt opp for disse forkynnerne og bevegelsene og det er skremmende å se hvilke innpass disse får i mange av vårt lands menigheter.

Her kan du lese mer om NAR-bevegelsen og hva den står for. Klikk på linken. Les artikkelen HER

 

 

Dette sto å lese på FN-bygningen i forbindelse med Greta Thunbergs besøk i FN. Les artikkelen: Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning.

Kommer klimahysteriet og klimapanikken til å lede til en ny verdensordning? Les en meget interessant artikkel om dette HER

 

Tid for oppgjør med Bill Johnson.

I en artikkel i Dagen har Arne Helge Teigen skrevet en artikkel om Bill Johnson.

Teigen skriver: Bill Johnson reduserer Jesus ved å se bort fra hans gudommelighet. Samtidig opphøyer han det åndsfylte menneske til Jesu nivå. Dette kommer klarest fram i Johnsons lære om hvordan Jesus ble "en Kristus" altså en salvet. 

En rekke menigheter i Norge har åpnet dørene for Bill Johnson. Bl.a. har han besøkt Oase, Imikirken i Stavanger, Kristkirken i Bergen og Filadelfia Oslo. 

Min kommentar: En lære som sier at "Jesus ble en Kristus" er  "new age lære" og har ikke noe med sann kristendom å gjøre. Jesus ble ikke en "Kristus" Jesus var fra fødselen av KRISTUS og det er det en vesens forskjell på.

Les hele artikkelen HER. For å lese artikkelen må du være abonnent av Dagen.

Bibelen sier at det blant oss skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer som leder til fortapelse, idet de endog nekter den Herre som kjøpte dem....2. Peter 2:1.

 

Siden er nylig blitt oppdatert med en omfattende bibelstudiedel. Klikk på "Bibelen" i heddingen og velg  Bibelstudier. Du finner en omfattende samling av forskjellige bibeloversettelser, bibelen på grunnteksten og Illustrert bibelleksikon.

I tillegg får tilgang til "bibelsk tro og lære" og øvrige bibelkommentarer. Dette er virkelig en ressurs for de som ønsker å studere bibelen.

Hemmesiden har først og fremst som hovedmål å fremme evangeliet om Jesus Kristus og det som han forkynte mens han vandret her nede på jorden.

Nettsiden setter også søkelyset på alt det nye som skjer innenfor det karismatiske miljøet. Jesus advarte oss stekt mot forførelse i endens tid. Det samme gjorde apostlen Paulus.

Det gjelder å være våkne ovenfor den forførelse som er i ferd med å innta mange kristne menigheter og det er skremmende å se hvor langt denne forførelsen allerede har kommet.

Svært mye taler for at alle disse nye bevegelsene som stadig dukker opp, er det Paulus skriver om i 2. brevet til Tessalonikerne kapittel 2 - det "STORE FRAFALLET".

Bibelen taler ikke om noen stor vekkelse i den siste tiden. Derimot taler den om frafall fra den sunne troen. Paulus skriver i 2.Tess 2. kapittel vers 9 til 12:

  • Og hans komme skjer (altså antikrist), efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 11 Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

Legg merke til at Satans kraftige virksomhet, forførelse og det store frafallet skal skje i tiden like FØR antikrist står fram. Altså tiden like før antikrist kommer skal det være en stor forførelse som går over hele jorden. Dette er svært alvorlig og det er de ferreste predikanter som forkynner dette i dag.

De få som skulle driste seg til å forkynne dette, blir sett på som negative og mørkemenn. Siden det er mange medlemmer i våre menigher som sympatiser med det nye i tiden er det også mange forstandere som ikke vil ta tak i dette, fordi de er redde for splittelse og uro i menigheten. De velger derfor å fortie dette tema og følger heller massene.

Det vi derimot hører er seiersrapporter og varsel om den store globale vekkelsen som pågår og som skal gå over jorden. Dette minner oss svært mye om tiden på profeten Jeremias' tid. Løgnprofetene forkynte rike tider for Israel, men profeten Jeremia forkynte det stikk motsatte.

Dersom djevelen kan få kristne mennesker til å tro at det som skjer rundt omkring på jorden er vekkelse, men som i virkeligheten er villfarelse så har han oppnådd det han vil. Således oppfylles nettopp ordene i 2. Tess 2. kapittel slik du leste ovenfor.

 

 

LITT OM NETTSIDEN FORØVRIG

 

  • I heddingen under "bibelen" finner du et avsnitt som heter "bibelstudier". Her får du rikelig tilgang til en rekke bibeloversettelser, Studiebibelen, Bibelsk leksikon og en rekke verdifull informasjon om bibelen. Du finner også mange profetier i GT om Jesus.

 

  • Under heddingen "Bøker" finner du mye lesestoff om villfarelsen i vår tid. Jeg anbfaler deg sterkt om å lese dette.

 

  • Under heddingen "LINKER" får du tilgang til en rekke bibelske nettsider som gir masse bibelinformasjon. Du kan også se hva som foregår av opprivende ting innenfor karismatikken. Enhver oppriktig kristen fortstår at dette er et annet evangelium enn det Jesus forkynte.

 

  • Jeg vil også anbefale heddingen "bibelske artikler". Her får du tilgang til forskjellige høyaktuelle temaer, sett i forhold til den tiden vi lever i.  

 

LYKKE TIL! 

Litt om meg selv

Jeg ser det som viktig at de som besøker min hjemmeside får vite hvem jeg er og hva jeg står for. Jeg liker egentlig ikke å snakke om meg selv, men på grunn av troverdighet synes jeg det er riktig å fortelle litt om meg selv slik at de som besøker hjemmesiden kan få litt kjennskap til hva jeg står for.

 

En fullstendig oversikt over hva jeg tror på finne du på denne linken: 

Klikk HER